2 - Oktober - December 1946

Klosterkällaren

Kriget är slut och Jim har slutat sin anställning vid OSS. I stället hjälper han till att jaga upp krigsförbrytare till Nürnberg-rättegången.
Han har fått ett tips att SS-officerare har samlats i ett gammalt kloster på gränsen mot Schweiz och Österrike. Än mera intressant för Jim är att man i en sjö i närheten hittat lik, stympade på samma sätt som vid torsomorden i Cleveland fem år tidigare. Är det torsomördaren som är i farten igen.
Jim inser att ett frontanfall på klostret är omöjligt, men medan han försöker hitta en annan väg in råkar han av en händelse falla ner i klostrets källare.

Det är mörkt men du har en tändare som ger en liten ljuscirkel. Sök runt tills du ser trappan. Gå upp för den. Där uppe är en dörr. Mitt på dörren är en liten mörk fyrkant. Klicka på den. Det är ett titthål. Du ser två män, tydligen vakter. De verkar inte vara oroliga för inkräktare. Den ena säger. "Den här vägen är bara biljetten till en för tidig grav."
Vänd dig helt om men stå kvar på trappan och sök med lampan sakta runt väggarna tills du hör Jim säga: "Hmm, what's that over there?". Gå då bort mot det hörnet. Du ser att det är en brunn och över den sitter en krok. Om du försöker dra i kroken säger Jim att den sitter för högt för honom.
Vänd dig om och gå mot vinschkontrollen. Klicka på den för att få en närbild. Det är en reptrumma, två spakar och en vev.
Den vänstra spaken är uppdragen och den högra nerdragen som på bilden här bredvid.
Dra upp den vänstra spaken och dra ner den högra.
Repet rullas av trumman och kroken vid brunnen sänks ner.
Dra ner den vänstra spaken så att båda spakarna är neddragna. Gå bort till brunnen. Ta kroken som ligger på golvet.

Jim tar tag i den och sänker ner sig själv i brunnen. (Här blir ett byte tillbaka till CD nummer 5).

När Jim kommer ner hittar han en fackla. Han tänder den med sin tändare och får nu ett bättre ljus.

Pelarhallen

Du får en kompass på skärmen men eftersom det bara gäller att följa gången tills man kommer till ett vägval med två portar är det enklare att ange om man där ska ta till höger eller vänster.

Starta med att följa gången framåt. Ta till höger vid de två första vägvalen. Ta sedan en gång till vänster och en gång till höger (H, H, V, H ).

Du kommer in i en stor sal med sex portar och ett altare omgivet av fyra pelare. Klicka på pelarna.
Varje pelare har fyra vridbara ringar med runor.
Pelarna symboliserar de fyra viktigaste befattningarna i sekten,
Landulph, Sergeant of Arms, Herald och Scribe.
Du måste hitta de runrader som ska vridas in på de fyra pelarna.
Börja med att leta efter deras gravar.

Landulph

Stå vänd mot altaret. Vänd dig till vänster och ta den första utgången.
Följ gången framåt och ta till höger vid varje vägval.
Du kommer in i en sal där en trappa leder upp till en sarkofag.

Spara spelet. Det är dödens trappa du ska uppför.
Det finns sju trappsteg och varje steg består av tre stenar. Kliver du på fel sten är spelet slut för Jims del.

Varje gång ser du endast det trappsteg du befinner dig på och det finns endast möjlighet att välja mellan de tre stenarna på det trappsteget.

Om vi betecknar den vänstra stenen på varje trappsteg med V, den mittersta med M och den högra med H gå på följande sätt:

V, H, V, M, H, V och H.

När du kommer upp gå fram till kistan och klicka på det trasiga locket. Du får se en runrad. Klicka på den så ritar Jim av raden i sin anteckningsbok och skriver vilken person den tillhör.

När du går tillbaka ner gå på följande sätt. V markerar den sten du nu ser till vänster:

V, H, V, M, H, V, H.

Sergeant of Arms

Gå ut från rummet. Följ gången och ta till höger vid varje vägval.

Klicka på kistan för att få den i närbild och klicka sedan på locket för att starta pusslet.

Det är ett glidpussel men bitarna är av olika form vilket gör det krångligare.
Under de fyra kantbitarna med blommor har bitarna skjutits in så att halva delen är dold.
Målet är att skjuta ut dessa bitar och placera alla bitarna inom ramen.

Det är litet knepigt men det går. Jag kan inte säga exakt hur jag gjorde men här är bilder på start- och slutposition om det kan vara till någon hjälp.

(Fuskkod BLOCKHEAD)

När pusslet är klart öppnas kistlocket och du ser ett skelett med ett svärd i famnen. På svärdet är en runrad skriven. Klicka på runraden så skriver Jim upp den i anteckningsboken.

Scribe

Gå ut från rummet. Följ gången och ta till höger vid varje vägval.

Gå fram till kistan och klicka på den, klicka sedan en gång till på öppningen så att du får se vad som finns i.
Vid skelettet ligger några små stenbitar. Klicka på dem så att du får dem i inventariet.
Vänd dig åt höger tills du ser det lilla vattenkaret under statyn på väggen. Gå dit och klicka på det. Gå sedan till inventariet och använd stenarna på vattenkaret.
Stenarna sprids ut på botten.
Lägg ihop dem så att de bildar en runrad på fyra tecken.
På bilden här bredvid ska bara den sista biten tillfogas.

(Fuskkod ROCK33.)

När pusslet är klart tar Jim automatiskt fram sin anteckningsbok och skriver upp runraden,

Herald

För att hitta till Herald ska du först ta dig tillbaka till den stora pelarsalen.
Följ gången och ta V, V, H vid vägvalen.

För att kunna läsa runorna på Heralds grav behövs en spegel. För att slippa besväret att först gå till Heralds grav och konstatera att du inte kan läsa runraden och sedan hämta spegeln och gå tillbaka till graven är det lika bra att först hämta spegeln.

Stå vänd mot altaret, vänd till höger och gå ut genom den första porten. Följ gången och välj V, H vid vägvalen. Stanna till då du har gått första steget. Vänd dig helt om så ser du, till höger, en grotta med ett altare och en del krukor.
Gå in i grottan och gå fram mot altaret. Titta ner och klicka på den stora trälådan. Ta spegeln som ligger i lådan.

Vänd dig helt om och klicka på pilen för att lämna grottan. Du går automatiskt till vänster. Det är ett fult trick för att luras. Vänd dig helt om och följ gången åt andra hållet och fortsätt att ta till höger vid vägvalen.

När du kommer till Heralds grav, gå fram och klicka på kistan. Runorna är ristade på insidan av locket och du kan inte öppna locket helt. Använd din spegel på locket. Titta i spegeln så ser du spegelbilden av runorna. Jim kommer automatiskt att skriva upp det han ser i spegeln.

Nu har du alla runorna och ska ta dig tillbaka till pelarsalen.

Gå ut och följ gången och ta till höger vid alla vägval.

 

Pelarsalen

Nu gäller det för dig att vrida in alla fyra pelarna så den lodräta mittraden, under den pilformiga markeringen visar den runrad som hör till pelaren.
Det kan vara litet knepigt eftersom tre av runorna i raden finns på alla pelare. En är unik för den pelare raden hör till. Denna unika runa kan sitta på vilken som helst av ringarna. Man måste pröva.
På bilden här bredvid har jag markerat till vem pelarna tillhör.


Titta på runraderna Jim har skrivit upp i sin anteckningsbok och vrid sedan in dem på den pelare som hör till namnet.

Så här ska pelarna se ut när runorna är korrekt invridna.
Tänk på att Jim ritade av runorna på Heralds grav så som han såg dem i spegeln.
Du måste alltså spegelvända hela raden innan du vrider in den på den på Heralds pelare för att få den korrekt.

                      

        Herald                  Scribe                 Landulph           Sergeant of Arms

När du vrider in den sista runan öppnas en dörr längst bak i salen.

Jim går försiktigt in där och du blir uppmanad att byta till CD nummer 7.

Det inre rummet

Mitt i rummet står en stor sarkofag med en stenfigur på locket. Figuren håller händerna kupade som en skål. Det verkar som om han vill ha någonting att hålla i.
Gå till inventariet och klicka på runpåsen.
Du ska nu sätta på runorna på figuren. De olika formerna visar i vilken rad runorna ska sitta.
De måste sitta i en speciell ordning men vad som är logiken i detta har jag inte kunnat hitta trots intensiv forskning. Några av orden Jim skrivit upp har jag kunnat hitta men inte alla. Ett försök till översättning har heller inte givit något.

På bilden ovan du runorna samlade i rätta rader. Sedan är det bara att sätta dem på plats. Var noggrann med att starta på motsvarande ställe på varje rad så att runorma kommer under varandra i rätt ordning. (Fuskkod GEMSTONE.)

När "Dahlian" är klar, gå fram till statyn och klicka på de kupade händerna. Använd sedan "Dahlian" på händerna.

Stenfigurens ögon börjar glöda.
Titta ner. Golvet rund sarkofagen har sänkts ner och en trappa leder neråt. Gå ner för trappan och bort mot kortändan vid stenfigurens huvud.

Till höger på sarkofagens vägg sitter en kikare. Titta in i den. Du ser endast en röd dimma.

Till vänster om kikaren är ser du en mönstrad platta. Klicka på den så vänds den och visar en annan sida. Fortsätt att klicka tills den sida som visas är helt grå utan bild på. Klicka då en gång till.

Gå till andra änden av sarkofagen. Där finns två liknande plattor. Klicka på varje platta tills den visar en grå sida och sedan ytterligare en gång.

Gå tillbaka och titta i kikaren. Nu ser du ett mönster av tre små plattor. Den mittersta mönstrad med ett kryss och i mitten av krysset glöder en röd punkt.

Vänd dig till höger och titta på väggen på andra sidan gången. Ser du att den upptill har ett liknande mönster som det du såg i kikaren. För pekaren sakta runt mönstret tills du får en spetsig form på pekaren. Klicka då så går Jim dit och tittar. Han hittar en dolk som stuckits in just där bilden i kikaren visade en röd punkt..

När Jim drar ut kikaren öppnas en dörr och en man kommer ut. Jim hoppar upp, drar pistolen och överraskar mannen. Det visar sig vara en gammal bekant från Cleveland, von Hess.
Tala med honom om torsomorden och om sektens ritualer. Han påstår att han inte vet någonting. När Jim hotar att döda honom säger han att det finns värre straff än döden. Samtidigt förändras hans ansiktsuttryck och han ser närmast triumferande ut.

Jim hör ljud bakom sig och vänder sig om. Dick Winslow och tre män har kommit in i rummet. Winslow påstår att han liksom Jim fått tips om klostret och ansett att Jim behövde förstärkning. Jim är inte övertygad men när Winslow säger att han vill tala med fången kan Jim ingenting göra.

Samtalet verkar dock underligt. Dick frågar efter någonting och von Hess säger att de inte han ta allt. Det var så krångliga skåp och amerikanarna var runt omkring. Plötsligt drar Dick sin revolver och skjuter von Hess. Med en vild blick i ögonen tömmer han hela magasinet i honom. Jim börjar nu förstå sammanhanget och frågar Dick om det var han som dödade Eisenstadt också. Dick medger detta och svamlar en del om den som har Dahlian också har yttersta makten. Jim försöker Jim försöker få Dick att tro han har hittat stenen. Men när Jim vägrar tala om var den slår Dick ner honom. Sen riktar han pistolen mot Jim och trycker av. Men pistolen klickar. Dick tömde magasinet tidigare och glömde att ladda om. Rasande fortsätter han att trycka av utan resultat. Han kastar pistolen och ger sig iväg med två av männen. Den tredje får order att misshandla Jim och sedan döda honom. Jim får några ordentliga sparkar men när mannen böjer sig över honom för att skjuta honom lyckas Jim få upp dolken och sticker ner mannen.
Sen rusar han därifrån och lyckas undkomma.

Jim inser att Dick Winslow är efter Dahlian och tar kontakt med sin tidigare organisation. Militärpolisen vis Oss tog ju hand om Dahlian. Där får han veta att Dahlian stals av en soldat som vid förhör medgivit att han sålt den till en flygare vid namn Matt Collins.

Flygförläggningen

Jim söker upp förläggningen men får veta att Matt omkommit några dagar tidigare. Man påstod att det var ett mekaniskt fel men hans rumskompis är inte övertygad. Han tror det var något fuffens eftersom Collins fallskärm inte heller fungerade.

Prat med flygaren. Han känner mycket väl till den mystiska stenen. Han vet också att Matt skickade den till sin fästmö Elizabeth (Lizzie) Short i Los Angeles.
Vänd dig om och öppna Collins trunk som står framför hans säng.
Den innehåller en hel del saker som du kan titta på om du vill.

Dra sedan det översta facket över till höger. Då hittar du ett kort på Lizzie och ett brev från henne till Matt.

Nu säger piloten något som får dig att stelna till. Du är inte den ende som frågar efter Lizzie. För ett par dagar sedan kom en blond, arrogant person, som kallade honom för "Sport" och frågade om Matt och Lizzie. Jim inser omedelbart att det var Winslow och att denne nu är på jakt efter Lizzie och Dahlian.

Gå till inventariet och läs brevet. Bland annat skriver Lizzie att hon av rädsla för sin värdinna hyrt en förvaringsbox där hon lagt sina värdesaker. För att ingen obehörig ska kunna hitta dem har hon filat bort numret från nyckeln men att hon har en bombsäkert sätt att komma ihåg numret.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.