Del 2 - Europa 1945-1946

1 - April 1945

Gruvschaktet

Fallet med Torsomördaren blev aldrig uppklarat. Jim fick sin önska uppfylld att komma ifrån Cleveland och skickades till Europa 1942 . De kunskaper han skaffat sig i samband med fallet om den hemliga sammanslutningen gjorde att han i olika sammanhang anlitats som expert av OSS. Nu i slutet av April 1945 har man hittat ett rum med en massa underliga ting där även runor förekommer. Jim har kallats dit för att undersöka saken och förs ner i ett gammalt katakombliknande gruvschakt. Han tror att det kan vara en ny ledtråd till det aldrig uppklarade fallet med torsomördaren och den hemliga sammanslutningen, som han är övertygad om var hopkopplade.
En dörr har slagit igen och varit nära att klämma ihjäl en person.
På dörren är en avbildning som liknar den planettavla som fanns i Raven Room.

Sol och planet pussel

Vi numrerar cirklarna inifrån solen och ut med 1-7

Drar du en planet rör sig också en av de andra. Du ska placera alla så att har sin ljusa sida uppåt.

Här är ett sätt.

Dra 7 tills 7 och 5 står rätt.

Dra 1 tills 6 står rätt.

Dra 4 tills 1 står rätt.

Dra 2 tills 4 och 2 står rätt.

Dra 3 tills 3 står rätt.

När planeterna står som på bilden här bredvid tryck på solen i mitten så öppnas dörren.

(Får du problem skriv SUNSPOT.)

De tre kassaskåpen

Du kommer in i ett rum med tre alkover innanför valvformiga portar.
Varje alkov innehåller ett kassaskåp som du ska öppna.

Nyckelpusslet

Om nycklarna och nyckelhålen betecknas som på bilden ska du stoppa in nycklarna i hålen på följande sätt:

1-C, 2-F, 3-D, 4-A, 5-H, 6-E, 7-G, 8-B

( Fuskkod KEYPUNCH)

Skåpet öppnas. Tyvärr har någon förekommet dig för skrinet är tomt.


Spakpusslet

Du ska fälla ner vissa spakar så att du får en stång, med vilken du kan vrida kugghjulet.

Om spakarna markeras med A-G som på bilden här bredvid dra ner spakarna A, D, F och G.

Tryck sedan 8 gånger på den röda knappen (H) för att vrida kugghjulet tills det försvinner.

Skåpet öppnas men samma tråkiga resultat. Någon har varit här före dig. Skrinet är tomt.


 

Tryckskruvspusslet

Här ska du lossa alla åtta skruvarna . I mitten sitter en spak som kan flyttas runt till höger (H), vänster (V). upp (U) och ner (N).
Flyttningen sker i sex steg. Efter varje steg är spaken tillbaka till mittläget.

  • H, U, V, V, N, N, H, H, U, V
  • V, H
  • U, H, N, N, V, V, U, U, H, N
  • U, V, N, N, H, U
  • H, U, V, V, N, N, H, H, U, V
  • U, V, N, H
  • U, N


Skåpet öppnas och äntligen ,efter nästan fyra år, hittar du den Svarta Dahlian. Den är dock mera purpurärgad än svart. Ta stenen.

Jims glädje varar inte så länge. Två militärpoliser kommer och begär att få stenen. Den ska registreras på order av general Bradley. Jim kan inte göra annat än lyda order och överlämna stenen. Som tröst får han en rekvisitionsblankett men den har han inte stor glädje av. Ilsket slänger han den ifrån sig.
En lovande ledtråd har som vanligt i det här fallet utmynnat i ingenting.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.