6 - Den gamle mannen

Kingsbury Run

När Jim kommer fram ser han hur den gamle mannen i den underliga rocken går in genom dörren. Jim ropar för att stoppa honom. Mannen skyndar sig in men gör illa sig på dörren.

Följ efter. Du kommer in i kloakerna. Det är en labyrint. Gångarna går nord-syd och öst-väst. Du har en klocka på skärmen som visar riktningarna. Gå först ett steg norrut. Ta därefter fyra steg åt öster, och till sist fem steg norrut. Nu ser man Jim som går och ställer sig framför en vägg med fem tryckmätare och fem hjul för ställa in trycket.
När han tar på ett hjul får han blod på handen. Mannen tog tydligen den här vägen.

Tryckmätarpusslet
Den understa mätaren står på 30. Ställ in de övriga mätarna så att alla visar 30.
Det är inte så enkelt som det låter. Varje hjul ställer in en eller flera mätare.

På bilden har hjulen i ordning från vänster till höger kallats A-D och mätarna också de från vänster till höger har numrerats från 1 - 5.

Drar du Hjul A till höger ökar trycket på mätare nr 4.

Drar du Hjul B till höger ökar trycket på mätare nr 1 samt minskar på mätare nr 5.

Drar du Hjul C till höger ökar trycket på mätare nr 3 samt minskar på mätare nr 1.

Drar du Hjul D till höger ökar trycket på mätare nr 1 och 4 samt minskar på mätare nr 5.

Drar du till vänster får du motsatt effekt i samtliga fall.

Det finns flera lösningar. Här är en.

 • Dra hjul D till höger tills mätare 1 visar 30.
 • Dra hjul C till höger tills mätare 3 visar 30.
 • Dra hjul B till vänster tills mätare 5 visar 30.
 • Dra återigen hjul D till höger tills mätare 1 visar 30.
 • Dra återigen hjul B till vänster tills mätare 5 visar 30.
 • Dra hjul A till vänster tills mätare 4 visar 30.
 • Dra återigen hjul D till höger tills mätare 1 visar 30.
 • Dra återigen hjul A till vänster tills mätare 4 visar 30.
 • Dra återigen hjul D till höger tills mätare 1 visar 30.

(Har du svårigheter skriv PRESSURE )

När alla mätarna står på 30 öppnas dörren men du hamnar direkt framför ytterligare en dörr. Titta på mönstret. Även här finns runor inristade. Klicka på en runa så ritar Jim av dem i sin anteckningsbok.

I mitten är en fördjupning i formen av ett järnkors. Klicka på det. Jim kommenterar att det ser exakt likadant ut som den medalj von Hess hade.
Jim inser att han inte kan komma igenom dörren. Enda chansen är att gå till Winslow och försöka få låna medaljen.

Du behöver inte gå hela den långa vägen ut. Så fort du tar ett steg kommer du till kartan och kan välja FBI.

FBI

Prata med Dick. Fråga om medaljen.

Jim måste tala om att han tror att han hittat torsomördarens gömställe. Eftersom Dick håller på med det fallet vill han att Jim ska överlämna allt till honom. Det går Jim inte med på och efter en hel del resonerande kommer de överens om att Dick ska ta med sig medaljen och följa med Jim till platsen.

Kingsbury Run

När videosekvensen är över behöver du bara klicka på korset på dörren så ber Jim Dick att få korset och använder det på dörren.
De kommer in i ett rum med några bassänger. Plötsligt börjar det flyta blod i en av dem. Dick blir illamående och ger sig därifrån. Du får fortsätta på egen hand.

Du kommer fram till en ny dörr och får ett nytt pussel att lösa.

Metallstångspusslet

Du måste dra ut alla metallstängerna samtidigt.

Om du numrerar stängerna som på bilden här bredvid klicka på dem i följande ordning:

4, 8, 2, 7, 6, 4. 2

(Du kan också skriva BARBELL)

När pusslet är löst öppnas dörren.

Men bara för att ställa dig framför en stendörr.
Jim inser att han inte kan öppna den, det måste finnas något annat sätt.

Vänd dig till vänster och titta så högt upp du kan. Där der du ett galler.
Klicka på det så klättrar Jim upp och tittar och lyssnar.

Han ser att det är inre rummet på klubben Raven Room och där pågår ett möte.

Den gamle mannen Eisenstadt är kvar när mötesdeltagarna gått. Han hänger in kläder i en garderob. Jim ser ett hängsmycke och inser att just ett sådant ansåg Cassie att han skulle försöka få tag på för att komma åt sina fiender. Jim ser också hur mannen använder en ljusstake för att låsa skåpet och sedan går sin väg.

Dags att söka upp Raven Room igen. Ta ett steg så kommer du automatiskt till kartan och kan välja Raven Room.

Raven Room

Jim ser sig försiktigt omkring och dyrkar sedan upp dörren till klubben.

Dörren till det inre rummet öppnas genom att man trycker på några av de färgade sektionerna i en bestämd ordning.
Vilken ordningen är får man fram genom att vika invitationen, som du har i inventariet, på rätt sätt.

Så här kan du kan göra för att vika invitationen.
Du kan vända på den i inventariet. Den har en ljus och en mörk sida. Lägg märke till att somliga av de små figurerna har en guldram. Du ska vika så att alla dessa figurer kommer på samma sida.

Man kan tänka sig invitationen indelad i 16 rutor .

Kontrollera alltid när du viker att inga guldkantade figurer blir övervikta. Klicka någonstans i vikningen för att utföra den. Blir det fel klicka i vikningen igen så viks den upp.

 1. Lägg bilden med ljusa sidan upp. Vik sedan över den markerade biten. Vänd bilden.
 2. Den mörka sidan upp. Vik upp den markerade biten. Vänd bilden
 3. Den ljusa sidan upp. Vik ned det markerade hörnet. Vänd bilden
 4. Mörka sidan upp. Vik över den markerade delen. Vänd bilden
 5. Ljusa sidan upp. Vik ned det markerade hörnet. Vänd bilden.
 6. Mörka sidan upp. Vik upp den markerade biten.
 7. Mörka sidan upp. Vik upp den markerade biten.
 8. Mörka sidan upp. Vik ned den markerade biten.

 

 

Nu ska vikningen vara klar och se ut som på bilden här bredvid.

Alla cirkelkvadranter där figurerna har en guldkant ska bli hopsatta till en cirkel.


Om vi markerar dörrsektionerna från A till F och sedan läser medsols på cirkeln med start vid den lilla gula pilen får du sekvensen:

F, B, D, C, A, E, D, E.

Tryck på dörrplattorna i denna ordning så öppnas dörren.

(Får du problem så skriv TRIANGLE.)


Det inre rummet på klubben

Jim öppnar dörren och går in i rummet

Gå fram till byrån till höger om garderoben och klicka för att få en närbild. Klicka på den vänstra ljusstaken så får du ett nytt pussel.

Titta på dörrlåset och sedan på ljusstakens underdel. Det gäller att skjuta ut de delar som passar till låset dvs den mittersta i övre raden och båda i undre raden.

De fyra delar som markerats på ljusstaken kan alla vridas åt två håll. Du får en pil som visar riktningen, pilen pekar antingen snett nedåt eller snett till höger. För varje gång skjuts en eller flera av delarna på botten ut eller dras in.
Det går att göra på många olika sätt.

Här är ett sätt:

D ned, D ned, B höger, B. Höger.

(Får du svårigheter skriv NIMBLE.)

 

Dörren öppnas och du ser hängsmycket. Ta det.

Nu har du en möjlighet att spionera på ägaren genom att titta i dammen.

Men först måste du bli hypnotiserad.
Gå till kartan och välj Cassies hus.

Hos Cassandra

Be att få bli hypnotiserad.

Thule

Ta ett steg framåt till dammen och titta ner. Nu finns en ny sten där, den andra från vänster.
Klicka på stenen så kastar Jim den i vattnet.
Titta noga på vad du får de. Den gamle mannen, som Jim nu tror är Torsomördaren står vid bokhyllan och tar ut en bok. Samtidigt hör han något och går ned för en trappa. Där blir han antastad av någon.
Han värjer sig men sedan försvinner bilden.

Hos Cassandra

Jim blir rädd och vaknar upp. Han inser att något hänt och rusar bort utan att tala med Cassie.

Polisstationen

Jim rusar till Merylo och berättar vad han upplevt. Merylo följer med till Raven Room.

Raven Room

Gå fram till bokhyllan och klicka på boken längst till höger i mittersta raden.

Garderoben skjuts undan och en trappa blir synlig.
Med dragna pistoler går Jim och Merylo ner för trappan, de väntar sig att möta en mördare.

I stället finner de den gamle mannen mördad och bunden på altaret. Är han inte Torsomördaren som Jim varit så övertygad om, är han i stället det nionde offret.

Jim påpekar för Merilo att den Svarta Dahlian, ädelstenen som satt på hans käpp är borta.

I samma stund kommer Dick Winslow och Elliot Ness från FBI. De kräver att fallet ska hemligstämplas och kallar Jim och Merilo för amatörer. Merilos protester dränks av att en militär kommer in i rummet.

Presidenten berättar just i radio att Pearl Harbour bombats av Japanerna. USA är i krig.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.