3 - Ozgars hangarskepp

Fångcellen

Du får en aktivitetsikon på dörren men du kan ändå inte öppna den.
Titta till vänster om dörren.

Klicka på den fastskruvade plattan för att få en närbild.
Vält ryggsäcken och klicka på det elektriska redskap du plockade upp i öknen.
Redskapet placeras på skärmen. Skjut reglaget framåt så tänds en svetslåga.
Klicka på skruven högst upp så svetsar du bort alla skruvarna.


Det finns en vertikal glidskena som kan skjutas till höger men det är en utstickande pinne som hindrar.
Ta fram verktyget igen. Klicka den här gången i bakre delen på reglaget så att en avbitare visar. Använd den för att klippa av den hindrande pinnen.
Dra sedan reglaget till höger och nedåt.


Gångarna

Celldörren öppnas. Ta ett steg ut i korridoren och vänd dig till vänster. Följ gången framåt. När du stannar ta gången till vänster. Vid första stopp ta till höger. Du kommer fram till en stege.
Klicka på den för att klättra upp.


Du stannar framför en vägg med ett gult lysande mönster.
Vänd dig till vänster och gå framåt i gången.
Framför dig ser du en dörr med ett grönt sken genom fönstret.
Gå försiktigt fram till dörren. Klicka på rutan så får du se hur Ozgar behandlar sina underlydande.


Nu måste du skynda dig. Vänd dig helt om och ta ett steg ner i korridoren.
När du stannar gå till vänster in i den lilla alkoven. Ozgar kommer klumpande ner och springer förbi ditt gömställe och tar till vänster strax efter det.
Följ efter Ozgar. När du stannar ska du ha det gula mönstret till vänster om dig. Gå framåt igen. Du kommer att ta till vänster och stanna framför en annan dörr. Klicka på rutan så får du en titt på Ozgars privata hytt.
Nu måste du försöka ta dig härifrån. Vänd dig helt om och ta två steg framåt i gången där du ser det röda ljuset på golvet. Du kommer att gå tillbaka runt kröken. När du stannar ska du ha det gula mönstret omedelbart till höger om dig.


Vänd dig till vänster och gå framåt till stegen. Gå ner för stegen.
Klicka på nederdelen av stegen för att gå ner till nästa lägre plan.
Du kommer att se en dörr omedelbart framför dig.


Vänd en aning till höger och gå framåt. Där ser du ett blått rör.
Vänd en aning till vänster och gå fram mot en korsning.
Ta till höger och gå ned för en ramp. Du kommer till luftslussen och kan öppna en spiraldörr in till dockningsplatsen.


Kontrollrummet

Du står på en höj och sänkbar plattform. Titta ned till höger så ser du handtaget som manövrerar plattformen.
Klicka på det så blir du upplyft till skeppet.Vänd dig om och gå in i skeppet. Ta två steg framåt mot de orange och gröna ljusen.
Vänd dig sedan om och klicka på pilotens stol för att sätta dig där.


Vad du nu ska göra är att helt enkelt knappa in den destination dit du vill ta dig. Den enda destination du känner till är ju den du läste av på panelen då du kom fram till Grindstugans värld, 285 016 909.
Problemet är bara att det inte finns vanliga siffror på panelen.
Dessutom måste du anteckna den nuvarande positionen om du skulle vilja ta dit tillbaka hit till Ozgars hangarskepp.
Det finns en symbolpanel som liknar en vanlig sifferpanel. Det enda du kan göra är att pröva om den också fungerar som en sådan, dvs att symbolerna i ordning motsvarar siffrorna
1 2 3
4 5 6
7 8 9
och att den understa symbolen motsvarar siffran 0.


Symbolerna för den nuvarande positionen skulle då motsvara siffrorna 327 845 483,
Och symbolerna för positionen 285 016 909 skulle se ut som på bilden till höger.


Slå in symbolerna för Gindstugans värld och du är på väg dit.
När du är framme klicka på nedre delen av kontrollpanelen för att resa dig.
Gå en aning åt höger och upp för rampen. Gå framåt i korridoren och gå ut till höger.
Du kommer ut på en höj och sänkbar plattform. Dra i handtaget för att komma ner.


Vänd dig en aning åt höger och klicka på de gröna kullarna. Du befinner dig nu på den plats där du ursprungligen landade och kan vända dig om och titta på ditt rymdskepp om du vill.
Gå upp till Grindstugan och gå ner i undervåningen till portalen.
Öppna den med kristallnyckeln, ställ om bilden till kratern i öknen och klicka på bilden för att aktivera portalen.
Gå sedan till portalen och klicka på den för att komma till Ökenvärlden.Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Kristallnyckeln från Nordic Softsales AB
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.