2 - Ökenvärlden

Kraftst-ationen

Se dig omkring. Till vänster har du en byggnad som verkar sönderskjuten och bränd.
Vänder du dig helt om ser du ett par höga stenpelaren och något slags mast.
Gå framåt och gå ut mellan stenpelarna.


Du ser ut över öknen. Långt borta skymtar någon slags byggnad.
Till höger leder en trappa nedåt.
Gå ned för trappan så ser du en grotta där det står något slags fordon.
Se dig omkring i grottan.


På ett bord intill bergväggen ligger ett par batterikablar som du kan plocka upp.
Kliv i vagnen. Klicka fär att köra framåt. Manöverpanenlen kommer upp och du transporteras automatiskt över öknen bort till den byggnad du tidigare skymtade.


Följ byggnadens högra sida en bit bortåt. På ett ställe leder två rör in i byggnaden. Klicka på det tjocka rörer för att få en närbild.
På en liten avsats till vänster om det tjocka röret ligger ett verktyg. Ta det.
Fortsätt sedan ytterligare en bit bortåt. Ta metallstaven som står lutat mot röret.


Gå tillbaka och gå in i byggnaden. Det är tydligen en kraftstation.
Väggarna är fulla av instrumentpaneler.
Längst bort till höger är en panel med något slags skivor. Det tycks fattas något för de går inte att rubba. Titta närmare på dem.


Det finns några hål tvärsigenom skivorna.
Markera metallstången i inventariet och klicka sedan på ett av hålen.
Metallstången sätts i och vrids ner och hela maskineriet startas.
Gå ner till din bil. Sätt dig i den och klicka längst ner på instrumentpanelen, inte på vindrutan så tar bilen dig tillbaka till grottan varifrån du startade.
När du just har gått ur bilen ser du hur sanden virvlas upp. Det verkar som om ett rymdskepp har landat. En figur dyker upp i öppningen och skjuter en laseerstråle mot dig. Allt blir svart.Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Kristallnyckeln från Nordic Softsales AB
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.