Den andra ledtråden

De kejserliga prinsarnas övre studiesal

Du hamnar precis utanför dörren till studiesalen. Gå in.
Gå fram och tala med Wei.
Prinsen vill gärna fråga dig om mordet och vad du har funnit men han blir nedtystad av Wei.


Visa Wei ledtråden. Han medger att det är en bild av honom själv och desutom en bild av ett weiqi-spel.
Ha erbjuder dig att få titta på ett spel som finns till vänster i rummet. Det kommer från Den andliga närhetens palats. Det var där Wang arbetade och du förtår att det är Wangs spel.
Gå dit och titta på spelet. Det liknar en geobräda där man kan rita figurer genom att dra streck mellan punkterna.
Titta på ledtråden igen. Där finns faktiskt en geometrisk figur i övre högra hörnet. Klicka på olika punkter och rita in figuren mitt på brädan, ledtråden säger ju att lösningen ligger i mitten.


Ett lönnfack öppnas och du kan plocka ut två nya papper.
Du får papperet i närbild. Klicka på det får du den kinesiska texten översatt.
"Stoltheten blev mitt fall. Jag behärskade konsten att göra fulländade kopior av våra förfäders och andras verk. Demonen utnyttjade denna talang och fick mig att byta ut de verk som jag hade i uppgift att vakta mot egna kopior. Originalen skickades iväg bland gåvor till en konkubin. Det var den sjätte dagen i den elfte månaden år 39."


Visa bekännelsen för Wei. Han tycker att du borde förstå själv vad det betyder men envisa så förklarar han att Wang som arbetade i Den andliga näringens palats där kejsaren själv bor, tydligen har kopierat konstföremål och bytt ut dem mot originalen, som sedan smugglats ut bland gåvor till en konkubin den sjätte dagen i den elfte månaden år 39. Han anser också att du borde veta att alla sådana gåvor noteras i en liggare som finns på den kejserliga expeditionen där du själv arbetar.

Visa honom ledtråd nummer två.
Där finns texten: "Nästa föremåls gömställe skrev jag i hemlighet ned i ett av originalen. Stryk en fuktad pensel över omslaget.
Lösningen är identisk."

Wei säger att det tydligen är en dörrknopp på en förgylld dörr och att det finns några sådana dörrar i staden.


Ämbetet för interna inlagor

Du vill gärna titta i den liggare Wei nämnde men inser att du först måste begära tillstånd, så gå till Ämbetet för interna inlagor. Det ligger alldeles i närheten så du kan gå dit. Följ bara terrassen längst bort, den har en utvidgning på mitten, så ser du den halvöppna dörren.
Gå in och visa Li bekännelsen så skickar han den till kejsaren och du får tillstånd att besöka de kungliga arkivet.


Den kejserliga expeditionen

Gå till kartan och ta reda på var expeditionen ligger. Hoppa sedan dit.
(På kartan har också Den andliga näringens sal, där kejsaren bor, markerats. Den röda linjen visar hur du ska dit gå från expeditionen om du inte föredrar att hoppa.)
Gå in genom ytterdörrren och gå in i rummet till höger. Visa mannen den andra bekännelsen. Han har inte mycket att säga men varnar dig för att lita på eunuckerna.


Gå in i rummet mitt emot. Det är ditt eget arbetsrum.
Gå till det lilla bordet till höger. Ta ruyi-staven. Den sägs bringa lycka.
Gå till skåpet till vänster i rummet. Öppna det och ta liggarna.
Klicka på närbilden så får du texten översatt.


Du får reda på att gåvan skänkts till första gemålen som bor i Den innerliga renhetens sal.
Om du vill kan du visa liggaren för inspektören så berättar han var salen ligger.
Men naturligtvis måste du först skaffa tillstånd att gå dit. Det är bara att hoppa till Interna bilagor igen och visa utdraget ur liggaren. Li skickar det till kejsaren och du får tillåtelse att besöka konkubinen.
Titta på kartan och leta upp palatset. Du får ingen hopp-ikon dit men du ser att det ligger nära de kejserliga trädgårdarna så börja med att ta dig dit.


Den innerliga renhetens palats

Du hamnar som tidigare framför vakten till trädgårdrna. Vänd dig till höger så ser du dörren in till Den innerliga renhetens palats.
Gå in där och gå fram till vakten. Tala med honom. Han vill se ditt tillstånd. Visa det för honom och du får gå in.


Gå först till höger och sedan till vänster till det mittersta palatset.
Tala med vakten om gåvorna. Han beratt få se listan. Visa honom utdraget ut liggaren.
Han går in och du hör honom tala med först gemålen. Hon undrar vad du vill men vakten kan inget berätta. Så småningom kommer vakten och två tjänare ut med de tre skrinen. Undersök dem. Två av dem är tomma. 


När du tittar på det vänstra skrinet märker du att där måste finnas ett lönnfack.
Ta fram skruvmejseln och använd den på skrinet.
Lönnfacket öppnas och där ligger tre dokument.


Ämbetet för interna inlagor

Titta på dokumenten. Det måste vara de tre original som Wang talade om. Du inser att kejsaren måste få veta detta ögonblickligen.
Gå till Interna Inlagor och visa originalen för Li.
Han lovar att omedelbart underrätta kejsaren och påminner dig om att du måste ge originalen till Wei.


De kejserliga prinsarnas övre studiesal

Gå eller hoppa till Prinsarnas lärosal. Tala först med Wei och ge honom sedan originalen.Wei lägger ut originalen på bordet.
Tänk på vad det stod på andra ledtråden. "Stryk en fuktad pensel över omslagen." Ta en pensel ut burken till höger och doppa den i vattenskålen. Du hör ett kluckande ljud.


Använd sedan den våta penseln på originalen.

Ingenting händer förrän du kommer till det högra originalet.
Då framträder några nya tecken.
Den himmelska renheten.
Det är alltså dit du måste bege dig nu.
Innan du går lämnar du automatiskt över originalen till WeiTill föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Kina - Den förbjudna staden från IQ Media Nordic.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.