Den första ledtråden

Den andra ledtråden

Den tredje ledtråden

Den fjärde ledtråden

Den femte ledtråden 


Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Kina - Den förbjudna staden från IQ Media Nordic.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.
 
Senast uppdaterad 04-02-03