Till innehållsförteckning,

Sju spel om själen.

Huvudpersonen i spelet är Marcellus Faust,
en äldre svart man, som för att få reda på det förflutna och sin egen identitet luras av djävulen, Mefistofeles, att hjälpa till att bestämma om sju olika personers själar ska hamna i Himmelen eller i Helvetet.
Bakgrunden till spelet bygger mycket löst på legenderna runt en man Johann Fausten, som levde i Tyskland ca 1480-1540 och var känd som en spåman med övernaturliga krafter. Han ansågs av många vara i förbund med djävulen och flera litterära verk har skrivits baserade på dessa legender.
(Läs mer om honom här.)

Alla personerna vars själar ska räddas eller förgöras, arbetade på Drömlandet ett gammalt nöjesfält mitt emellan himmel och helvete. En gång var mycket berömt. Nu är det öde och nedlagt, ägaren Thaddeus Moore stängde det för gott strax innan han dog.

Spelet är indelat i sju episoder med olika huvudpersoner. Varje episod försiggår i en speciell del av nöjesparken, den del där huvudpersonen i episoden bodde. Varje person har begått minst en av de sju dödssynderna som beskrivs i bibeln, Johannesevangeliet 5 kap 16, 17 versen, där de nämns som högmod, girighet, glupskhet, avund, dryckenskap, vrede och liknöjdhet.

Faust får i uppdrag att söka efter ledtrådar och nysta upp hela skeendet samt ta reda på varje persons historia vilka dödssynder som begåtts och de motiv han eller hon haft för sitt handlande, innan han kan avkunna sin dom.

Det visar sig att alla deras öden är förbundna med varandra och det går inte att avkunna några domar innan allt är uppdagat.


Törs du träda i Marcellus Fausts ställe och utmana Mefisto?
Tänk bara på fortsättningen av de gamla ordspråken

Den som sig i leken ger ....

och

Den som leker med elden ...Till nästa sidaTill föregående sidaBerättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Faust från IQ Media Nordic
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.