Till innehållsförteckning,

Saga eller sanning

Faust var en tysk magiker och spåman som anses ha levat mellan 1480 – 1540. Han är inte lika känd för sitt verkliga liv som för alla de legender om honom som skapades redan under hans livstid. Han anses ha varit lärare vid i olika tyska universitetsstäder och han vandrade omkring och visade olika magiska tricks och spådde folk och tydde drömmar. Omdömena om honom varierade. Somliga ansåg honom vara en samvetslös skojare andra att han 1532 kom under ärkebiskopens i Köln beskydd och efter detta blev en framstående och respekterad person. Många av hans samtida som t ex Martin Luther och Melancthon, båda tyska reformationsledare, trodde på Fausts påstådda övernaturliga krafter.
1587 nästan 50 år efter Fausts död trycktes i Frankfurt, Historia von Dr. Johann Fausten, den första litterära skildringen av hans liv.
Enligt denna bok ingick Faust en pakt med djävulen, Mefistofeles.
Genom pakten skulle djävulen ge Faust ökade magiska krafter och dessutom 24 år av makt och tillfredsställelse, därefter skulle hans själ tillhöra djävulen. Då de 24 åren var tillända tog djävulen hans själ till Helvetet och där fick han ångra att han bytt bort sin själ mot nöje och illusorisk kunskap.
Berättelsen kom ut i slutet av 1500-talet både i England och Tyskland och både på vers och prosa och Englands främste dramatiker före Shakespeare, Cristopher Marlowe, skrev ett drama på samma tema, The Tragedy of Dr. Faustus.
Sedan dröjde det till början av 1800-talet tills nästa stora verk, baserat på Fausts liv, gavs ut av den berömde tyske poeten och dramatikern Johann Wolfgang von Goethe.
Hos honom är historien något annorlunda. Faust vill här utvidga och fördjupa sina kunskaper. inte vinna makt och härlighet, och han blir inte heller fördömd på slutet.
Andra tyska författare som använt temat om Faust är Heinrich Heine och Thomas Mann.
Nu har det första dataspelet baserat, om än mycket löst, på historien om Faust, kommit ut.
Det är Goethes Faust snarare än Marlowes som fått utgöra bakgrund till spelet.Till föregående sidaBerättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Faust från IQ Media Nordic
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.