12 - Järnhandsken

I det här kapitlet kan du byta skepnad för att klara av saker. Klicka på dig själv och sedan på någon av figurerna så kan du byta till Grimwall, Olmec eller Sara.

Gå ner och titta på gravstenarna. När du tittar på Jeddahs grav dyker han upp men utan huvud.
Se dig om. En bit bort leker några barn med en skalle. Det är säkert Jeddas och han vill nog ha igen den.

För att komma dit måste du först gå över taggar som har satts ner i marken. Byt skepnad till Olmec, statyn, för att göra detta.

Spara spelet när du kommer fram till pumporna. Klicka på dem så lyser de upp i en bestämd ordning.
Om du inte uppfattar ordningen så ladda om spelet och försök igen.
Om du har svårt för detta så tänk dig pumporna numrerade radvis från vänster och uppifrån från 1-12. (1-4 i första raden osv.). Klicka på pumporna i följande ordning: 7, 10, 3, 2, 6, 11.

Klicka på pumporna i samma ordning som de lyste upp. Efter ett litet tag försvinner både pumporna och barnen och du kan gå in och ta skallen. Ge skallen till Jeddah. Han försvinner och en stenkista kommer upp.
Locket är tyngt så byt skepnad till Grimwall för att orka lyfta upp locket. I kistan hittar du huvudet till änglastatyn. Ta det.

Byt till Olmec för att kunna gå ner för stigen med taggiga kaktusar. Till vänster ser du ett styrkespel. Byt till Grimwall och klicka på spelet. Lägg märke till hur färgerna visas, röd, gul, grön blå.

Det stora clownhuvudet öppnar munnen och du kan se hur tänderna glimmar till i olika färg. Klicka på tänderna i samma färgordning som styrkespelet visade. Clownens näsa faller av och där bakom är ett hål.

Byt skepnad till Sara (dockan) och klättra in i hålet. Plocka upp änglavingen och kryp tillbaka igen.
Fortsätt upp i tornet till bron av spindelväv. Gå över som Sara.

På golvet framför den stora stenen finns fem plattor. Byt skepnad till Olmec och trampa på plattorna i följande ordning (från vänster till höger) 2, 5, 3, 1, 4.
Den stora statyn bakom stenen blir ledande och försvinner till sist helt.

Byt skepnad till Grimwall och flytta undan den stora stenen. Ett altare med en stor kristall dyker upp.
Klicka i tur och ordning på de skrikande kropparna när du tryckt på alla splittras kristallen och du kan ta änglavingen.

Byt till Sara och kryp över spindelvävsbron. Gå ner till bikupan och gå in.

Du ser ängelns kropp som hänger i ett rep. För att skära av repet behövs något vasst.

På väggen till vänster finns ett par honungskakorna. Klicka på cellerna tills du hittar en insektskäke.
Det går inte att skära av repet här inifrån du måste försöka komma upp på taket.
Gå fram till manöverpanelen. Det ser ut som om man måste trycka på alla fyra knapparna samtidigt. Grimwall har fyra armar. Byt till Grimwall och klicka på panelen. Han stänger av strömmen tar ljudgeneratorn och använder den på larverna så att de flytta sig. Därunder finns ett hål med ett lock över. Klicka på locket så tar Grimwall bort det.
För att komma igenom hålet måste du byta till Sara. Klättra ner. På andra sidan är en väg med taggiga kaktusar. Byt till Olmec för att gå uppför den. Gå fram till repet och skär av det med insektskäken. Gå ner för stigen igen. Byt till Sara och klättra igenom. Ta änglakroppen.
Gå upp i tornet till platsen där finns en del av en staty. Placera ut alla hopsamlade bitar.

När ängeln är klar förs du bort av den.

 

 

 

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.