11 - Labyrinten

På väggen sitter gonggongarna placerade ungefär så här.
Klicka på dem i den ordning som anges.

Kristallen brister. Gå fram och ta vindamuletten.

Gå sedan till vattentemplet. Det går inte att komma dit, det är omflutet med vatten. Gå till vänster och gå upp för trappan till vulkanen. Tala med Quetzalcoatl. Gå halvvägs uppför trappan. Där står en staty till höger. Titta på den, den ser ranglig ut. Knuffa omkull den. Lavan flödar över och rinner ner och bildar en bro till vattentemplet.

Gå över till templet. Titta på bilderna på väggen. De ser ut att höra ihop med fiskare. Kanske Tepictoc vet något om dem
Gå tillbaka och tala med Tepictoc. Han pratar bara om fiskarens "creed" men du får ingen mening i det. Gå till hans hustru och tala med henne. Hon är glad för halsbandet och talar om för dig att "creed" är en ramsa som fiskarna alltid sa i en viss ordning för att få bra fångst.
Ordningen är: Guds öga – Spjut – Vatten – Fisk – Korg – Krigare.

Gå tillbaka till Vattentemplet och placera om bilderna i ovanstående ordning.
Nu öppnas dörren och du kan gå in. Ta den röda fisken som ligger på marken och vattenamuletten på altaret.

Gå sedan till jaguartemplet. För att komma in måste du ge två offer. Dels blodet från en helig man, dels ett hjärta som inte blöder.
Eftersom du inte har någondera delen är det lika bra att försöka hämta den ingrediens trollkarlen saknade.
Du måste då först gå till stenhuggaren och genomgå den heliga riten.
Det första han fråga dig om är namnen på de sex krigarna, i ordning från den yngste till den äldste.
Om du inte redan har talat med alla och fått deras namn måste du göra det nu,

Har du alla namnen får du en lista på dem och ska klicka på namnen i ordning från den yngste till den äldste.
Det här är namnen i åldersordning, du måste ha talat med dem alla för att få upp listan..
Xilonen, Ometoch, Tepictoc, Centeotl, Huizilop, Mixcoatl.
När du genomgått hela riten så gå till trädet som växer vid vulkanen. Nu kan du gå genom eld och går snabbt och plockar ned det du ska ha. Gå tillbaka till rollkarlens hus och ge honom ingrediensen. Han gör färdigt sin magiska formel och går till Quetzalcoatl och använder den på honom. Quetzalcoatl försvagas men inte mer än att han kan döda trollkarlen.
Gå till trollkarlen och tala med honom. Han är inte riktigt död och säger åt dig att söka efter Quetzalcoatl s dödsmask, den är nödvändig för att kunna besegra honom. Masken finns i labyrinten. Därefter dör han. Använd kopparskålen för att samla upp hans blod.
Gå sedan till hans hydda och ta kristallhjärtat.
Gå till Jaguartemplet. Lägg märke till figurerna på trappstegen.
Lägg skålen med blod i den vänstra offerskålen och kristallhjärtat i den högra. Dörren öppnas och du kan gå in.
Du kan dock inte ta amuletten.
På bortre väggen sitter sju bilder. Då du kommer in är visar alla bilden av en oxe men om du klickar på dem får du fram andra bilder. Du ska ordna bilderna så att de blir desamma som på trappan, Den nedersta ska stå längst till vänster. Det var en oxe och den bilden sitter redan rätt så klicka på var och en av de andra tills rätt bild visas.
Oxe, måne, liggande åtta, skalle, stjärna, fisk och cirkel med kors.

När alla är rätt kan du ta amuletten.
I samma ögonblick skickas det ut starka strålar från templet som raserar och statyn över Quetzalcoatl.

Gå bort till den plats där statyn stod. Nu finns bara sockeln med tre runda märken. Placera ut amuletterna där i samma ordning som de har i byn. Jaguaren längst till vänster, vattnet överst till höger och vinden nederst till höger. Ett hål öppnas i marken och du hoppar ner,

Du får en ny minnesbild. Du vandrar omkring och söker efter något. Sedan sitter du vid din dator och har löst ditt problem. Du sparar det på en DVD-skiva och går därifrån. Nu kommer samma sekvens som i början av spelet du tar bilen men bromsarna fungerar inte och du kastas ut från vägbanan. Hade någon manipulerat med bromsarna?

 

 

 

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.