9- Bårhuset och kyrkogården

Du hamnar i bårhuset. På en bänk ligger en död kvinna. Titta på henne. Gå mot dörren. Kvinnan sätter sig upp. Tala med henne. Du får reda på att någon inte vill att du ska kunna lämna asylen. Du känner att det börjar bli kallt. Man försöker frysa ner dig. Du måste ut.

Klicka på dörren så får du se mekanismen.
Den består av ett litet hjul uppe till höger och ett större hjul i mitten. Till höger är en spak som kan ras till vänster eller till höger. Till vänster är två valsar med en kugghjulskrans på. Kugghjulskransen sitter från början till vänster på valsen. Du måste flytta båda kugghjulskransarna så långt till höger som det går.

Dra det lilla högra hjulet tre gånger till höger. Klicka på den vänstra pilen över spaken. Nu ser du hur kugghjulskransen flyttas ett steg till höger. Gör om samma sak. Nu har kransen flyttats längst till höger.
Gör samma sak igen men klicka nu på den högra pilen över spaken.
Upprepa detta ytterligare en gång.
Vrid nu på hjulet i mitten så öppnas dörren och du går ut. Känn på dörren. Den har frusit fast. Du måste försöka leda in värme för att tina upp den.

Titta på de båda rören nära ingången. Känn på dem. Det ena är litet varmt men det andra är kallt. Om du kunde förena rören så kunde du leda värmen in till bårhuset. Gå in i rummet med ugnen. Ta verktyget på golvet längst in. Du kan se att det ligger ett u-format rör i rummet bredvid, det skulle kunna passa att leda värme till bårhuset men du kan inte komma in i rummet.

Gå ut igen och gå till höger in i dr Morgans rum. En ny minnesbild. Du anklagar Morgan för att bara vilja vinna prestige och hotar med att sluta och ta din forskning med dig. Morgan lyckas dock övertala dig att stanna.

Läs papperen som ligger på den nedfallna bohyllan. De är märkta 2, 3, 4 och 5 och var och en beskriver någonting. Lägg det på minnet.
Titta på väggen bakom bokhyllan. Den verkar sprucken. Innanför den väggen är det rum du vill komma in i. Du skulle behöva något tungt att slå med. Ta bronsbysten på skrivbordet. Kasta den mot väggen. Det räckte inte. Ta upp bysten och kasta den en gång till. Nu går väggen sönder och du kan gå in. Ta det u-formade röret.

Gå ut och lossa nederdelen av rören på väggen. Använd det u-formade röret för att sammanbinda dem. Nu måste du försöka tända elden. Gå först in i det inre rummet och vrid på hjulet för att leda in gasen. Gå sedan in till ugnen. Klicka på kontrollpanelen för att ställa den rätt.

Nu kan du gå in i bårhuset. Du hör ett ljud från någon av lådorna. Någon påstår att han inte är död.
Klicka på lådorna tills du hittar honom. (Han är i nummer 5.)

Du får veta att han heter Arthur och att han tydligen var för gammal för att utsättas för Dr Morgans experiment. Han blev emellertid så förskräckt att han svimmade då dr Morgan viftade med ett avhuggit huvud och grälade på sina assistenter för att en intern lyckats rymma. (Du misstänker att den internen var du själv.)

Han säger också att hört skrapningar och skrik från någon av de andra lådorna i bårhuset. Öppna en låda och titta in. Du kryper in och tittar. Du ser inget förrän du öppnar låda nr 7, då ser du att det verkar som om någon ristat i taket på lådan. Det är emellertid för mörkt för att se. Gå in i Dr Mortons rum och ta tändsticksasken som ligger på skivbordet. Plocka fram tändstickorna innan du kryper in i lådan igen. Nu kan du se vad där står men det verkar inte gå att tyda.
Kanske mannen som låg här hade något som han använde. Han kanske finns inne i ugnsrummet.
Gå in där och titta på kropparna på väggen. När du hittar nr 7. Ta kroppen. Du lägger den automatiskt i ugnen. Efter ett litet tag öppna ugnen igen. Du ser en liten röd fläck. Ta den- Det är ett öga av glas. Du skulle behöva samla upp askan i. Gå in i Mortons rum och ta den lilla bronsvasen till höger på hyllan. Gå in och använd vasen för att samla upp askan i.

Gå nu tillbaka till bårhuset. Använd tändsticksasken och kryp in i lådan.
När du får upp bilden med skraptecken sitter ögat på den. För ögat över bilden och läs vad det står. Det handlar om ett träd som mannen har talat med. Där står också vad du ska säga till trädet. Lägg det på minnet.

Gå ut på kyrkogården och titta på gravstenarna. När du kommer till en som är oläslig föreslår du själv att man ska lägga aska på för att det ska synas. Använd vasen med askan på stenen. Du kan då läsa namnet Paul Stark.

Gå till höger och leta upp trädet so ser ut att ha två ögon. Trädet skymmer en staty som står bakom. Titta på trädet och tala med det. Eftersom du har läst versen säger du den automatiskt. Trädet flytta sig bara på sin skapares order. Du har namnet. Klicka på Stark så flyttar trädet på sig. Ta kristallen som sitter på statyn.
Trädet talade om att det var väktare av ljuset. Borta till vänster framför templet är en ljusfläck. Gå dit och använd kristallen. Dörren till templet öppnas. Gå in. Där träffar du doktor Morgan men när han ser dig försvinner han genom en slags maskin.

Titta på statyn och globen och läs papperet på bordet. Det liknar dem du såg i morgans rum och det här är märkt nr 1. Titta på väggen där sitter en lapp med figurer. De säger i bild samma sak som lapparna med nummer.
1 Solen över två bergstoppar
2 Den uppgående solen.
3 En sol över en kontur av jorden.
4 Ett öga
5 En stor triangel.
Klicka på tidsmaskinen så får du ett pussel där du ska ställa in de fem bilderna på tavlan.

På sida om varje bild finns två knappar. De styr olika delar av bilderna. Det gäller att klicka på dem så att alla bilderna blir rätt inställda så som på tavlan. Börja från vänster och ställ in vänstra delen av berget. Fortsätt sedan med knapparna på de övriga bilderna tills alla bilder är rätt inställda.

Numrera de övre knapparna från vänster till höger med 1 tom 5.
Klicka sedan på följande sätt. (Rör aldrig de undre knapparna.)

Knapp?Antal gånger

  1. 1
  2. 1
  3. 5
  4. 4
  5. 5


När allt är korrekt far du iväg med tidsmaskinen.

 

 

 

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.