8 - Kupan

Du har förvandlats till en stark cyklop med fyra armar, ödlestjärt och hästben. När du kommer in attackeras du av en underlig figur men stark som du är slår du ner honom.

Gå framåt i rummet. Du hindras av en strålvägg som försöker att identifiera dig. Gå bort och titta på figuren du slagit ner.. Han har något slags mekanisk rustning. Ta den. Du sätter automatiskt på dig den.

Gå nu framåt igen. Nu blir du identifierad som Drönar Vakt sektor 7 och får passera.

Fortsätt nedåt tills du ser ingången till den vänstra hyddan. Klicka och gå in. Där håller en insekt på att montera in maskindelar i en barnkropp. Tala med honom.

Till höger står en likadan cyklop som du själv. Prata med honom.

Han känner igen dig och säger att du heter Grimwall och undrar hur du kommit tillbaka. Själv heter han Gavin. Han föreslår att ni ska talas vid i hans hus senare då arbetet är slut. Han ger dig koden till huset, Grenesir.

På väggen i bakgrunden hänger en skarptandad insektsklo. Ta den.

Gå sedan ut och fortsätt nedåt till det sista huset till höger som är Gavins hus. Klicka på den lysande knappen så ger du automatiskt lösenordet och kan gå in.

Titta på TV så får du höra något om Gromma och den här stora bikupan.

Till vänster står en slägga. Ta den och gå sedan och ta Gavins verktyg på bordet i bakgrunden.

För att få tillfälle att tala med Gavin måste du få stopp på arbetet. Gå ut och gå norrut tills du kommer till den stora smedjan. Tryck på knappen och gå in.
Här pågår otäcka saker. Insekter kastar i små cyklopbarn i elden och andra insekter pumpar med blåsbälgar för att öka hettan.

Titta på röret. Du ser att det har blivit larvigt lagat. Använd släggan på lagningen. Röret går sönder och sprutar ut eld. Insekterna försvinner från pumparna. Gå fram till blåsbälgen och pumpa. En av arbetarnas dödas, Gå fram och ta hans arm.

Mitt på golvet står en korg där en insekt är fastkedjad. Klicka på insekten och du får ett pussel i närbild.

Till vänster sitter 6 knappar vardera med två olika mönster. För att välja en sådan knapp klickar man på den så flyttas spaken dit,

På skalbaggens rygg sitter tre knappar som vi kan beteckna med T (Topp), M (Mitt) och B (Botten) Med dem kan du fälla ut eller in de tre vingparen.

Med de två stora knapparna till vänster byter du färg på cirklarna under insekten , den undre som vi kallar FU byter färg på den undre cirkeln och den övre som vi kallar FÖ byter färg på den övre cirkeln. De två knapparna till höger används som avslutning för att markera att bilderna på mönsterknappen stämmer överens med bilderna på de två färgcirklarna.

Se till att alla vingarna är infällda och att inga mönster visas i färgcirklarna.

Klicka på mönsterknapp 1. Klicka på FU och FÖ tills båda cirklarna visar röd färg. Klicka på vingknapparna M och B.
Kolla att mönstren i färgcirklarna stämmer överens med mönstren i den markerade mönsterrutan.
Klicka alltid som avslutning på de båda knapparna nederst till höger. De båda mönstren på mönsterknappen ska då färgas gröna om allt är rätt.

Här är en tabell över de olika tryckningarna. Se till att vingarna återställs och mönstren försvinner från färgcirklarna innan du tar nästa mönsterknapp.

Mönster-?FU?FÖ?Ving-
knapp???knappar??

1?Röd?Röd?M, B?

2?Blå?Blå?T, M?

3?Grön?Grön?T, B?

4?Blå?Grön?M, B

5?Grön?Röd?T, M

6?Röd?Blå?T, B

När alla mönsterknappar är gröna släcks elden.

Gå till Gavins hus och tala med honom. När du berättar om Cyklopbarnen som eldas upp tror inte Gavin att Gromma är en sådan usling som du vill göra honom till. Han anser att Gromma är hans lärare och välgörare. Du måste ge honom bevis. Gavin talar om att Gromma arbetar i drottningens hus. Innan du går säger Gavin att du behöver uppgradera ditt harnesk för att komma in.

Gå upp till den första hyddan. Klicka på den lysande knappen. Du får veta att det är drottningens kvarter och du får inte gå in där.

Gå till Gavins kontor och tala med teknikern. Be honom uppgradera ditt harnesk. Han vill veta vem som har gett order om det. När du inte kan svara får du ingen uppgradering.

Gå tillbaka till Gavin och be om en uppgraderingsorder. Du får tillsägelse att tala om för tekningen att det är Gavin som gett ordern.

Gå tillbaka till teknikern. Han går med på att uppgradera men först måste du för skannern visa att du är tillräckligt gammal för att bli upptagen i det kungliga gardet.

Gå fram till skannern och använd insektsarmen ?för att lura skannern.

Det lyckas och du får ditt bevis.
Du får ytterligare en vision om ditt tidigare liv. Att du arbetat tillsammans med doktor morgan är nu fullt klart, men det framgår också att du inte alltid gillat hans metoder.

Gå till drottningens hus och gå in. Tala med mannen som är hälften cyklop och hälften insekt. Han har nästan förlorat förståndet men du får reda på att Gromma har cyklopbarn i behållare som hänger i taket. Använd insektsklon för att skära loss en behållare.

Gå tillbaka till Gavins hus och ge honom behållaren. Nu tror han på dig. Han tar med dig till Grommas eget hus och ger dig lösenordet, Immortal. Han tittar på ritningen av maskinen sedan går han sin väg.

Titta på anslagstavlan. Det är en bild av något slags maskin och det verkar som om en ljudgenerator används. Se dig omkring i rummet. Ovanför sängen finns ett kassaskåp men det är låst. Titta under kudden så hittar du nyckeln. Ta den och öppna skåpet. Ta ljudgeneratorn.

Gå tillbaka till Drottningens rum och gå längst in. Där ser du en öppning som det droppar ur. Använd ljudgeneratorn på öppningen.

Du sugs in i kroppen. Samtidigt får du en ny minnesbild där du talar med en kvinna som nämner att Dr Morgan tycks syssla med att finna ett botemedel för en svår sjukdom som angriper barn.

Bilden försvinner och du befinner dig inne i något slags laboratorium.

Tala med Cyklop-insekten. Han har varit del av ett lag med personer som skickades för att undersöka vad som hände. Han blev som alla de andra i laget i stället försökspersoner för Grommas experiment att söka odödligheten. Tala också med de små cyklop-barnen. Alla nynnar samma melodi.
Gå till vänster och klicka på instrumentet som hänger på väggen. Du får se ett slags musikinstrument. Det består av larver som ger ifrån sig en ton när man klickar på den. Försök att få fram samma melodi som barnen sjöng.
Tycker du det är svårt så numrera larverna från 1 till 5. Börja med den översta och gå medsols. Klicka sedan på dem i följande ordning 5, 2, 2, 4, 1, 3.
En dörr öppnas och du går upp till nästa våning. Tala med cyklop-insekten. Nu får hon sköta maskinen som drar blodet ur små cyklop-barn och matar drottningen med detta.
Titta på maskinen bredvid henne. Använd Gavins verktyg för att skruva loss delen. Ta den sedan.

Använd ljudgeneratorn för att öppna tarmkanalen och gå tillbaka till Gavins verkstad. Bron har rasat så du kan inte komma dit. Kasta maskindelen till Gavin. Han sätter fast den på sin maskin. Tala med Gavin. Han säger att du måste hitta den andra maskindelen.
Gå tillbaka genom tarmkanalen upp till cyklop-barnen. Gå genom dörren till andra våningen. Nu behöver du bara klicka på instrumentet på väggen. Gå till vänster. Där hänger ett rep. Använd det för att klättra upp till nästa våning.
Där får du lyssna på Grommas politiska tal. Han lovar insektoiderna att de ska vinna nästa krig.
Gå till vänster och titta på väggen där drottningen sitter. Ta den stora maskindelen.
När du har gjort det får du se en blå portal öppnas. Gå igenom den så kommer du direkt till Gavin som omedelbart sätter fast den andra delen.
Sedan får du se hur bikupan exploderar.

 

 

 

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.