7 - Laboratoriet

Gå till höger och upp för trapporna. Framför dig är en låst grind. Du undrar vad som döljs där bakom.

Fortsätt ned för trappan och gå in i det lilla tornrummet. Sätt på radion. Du får höra ett nytt budskap om de sjuka barnen. De har tidigare förbättrats av en medicin som kallas HOPE men har nu börjat att dö. Är det de här barnen Sara talade om.

Titta på den stora tavlan. Du tycker dig känna igen mannen. I en minnesbild ser du honom tala med sin son Jakob som tydligen studerar medicin. Fadern vill att sonen ska lyckas mer än bra.

Du får dock inte ut något av detta. Däremot hittar du en slags rattventil gömd bakom tavlan. Ta den..

Gå ut och gå upp för alla trapporna. Där uppe hittar du en underlig apparat.

Titta på den. Du måste få ström till den. Gå bort till räcket längst till höger, använd rattventilen på röret.

Gå tillbaka till apparaten och drag i spaken till höger på den.

Du får nu en närbild av apparaten. En stor sten hålls fast av en serie klamrar. Troligen ska du lossa på alla klamrarna och få stenen att falla. Det kan ske på olika sätt. Här är ett enkelt.

Dra i spaken till höger. Klicka fyra gånger på höger sida av ratten så att den vrids fyra gånger. Dra i spaken. Klicka en gång på höger sida av ratten. Dra i spaken.

Upprepa denna sekvens tills alla kramporna har lossnat och stenen ramlar ner. Det är viktigt att du hela tiden klickar på högra sidan av ratten så att den alltid vrids åt samma håll.

Titta ner så ser du att dörren till laboratoriet har öppnats. Gå in där.

Du får en minnesbild av dig själv och en man som tycks vara din lärare. Ni verkar att hålla på med något slags experiment.
Minnesbilden bleknar utan att du förstår sammanhanget.

Se dig omkring. Det ser ut som ett slakthus. Överallt döda nedblodade personer.

Sätt på bandspelaren som finns på skrivbordet och lyssna. Det är tydligen Dr Morgan som talar. Han säger att han har kodat om dörren till det bakre laboratoriet och att alla kropparna måste bort innan sheriffen kommer.

Under det han talar kommer en man in och säger att de inte kan finna mannen som försvunnit. Dr Morgan säger att han själv ska ta rätt på honom. Den man de har med sig är alldeles ör gammal för hans experiment.

Vad pågår här egentligen. Är det möjligen du själv som är den försvunne mannen. Är du utsatt för något slags experiment?

Gå fram till den bakre dörren och titta på den. Den är låst med ett kodlås. Du blir anmodad att skriva en kod.

Dr Morgan talade också om att krittavlorna skulle rengöras. Det tycks inte ha skett än, bäst att du tar och tittar på dem kanske koden är gömd där.

Börja med tavlan längst till vänster. Klicka på första bokstaven i varje mening. Bokstäverna skrivs längst ner på tavlan. På den första får du ISALVATON

Det måste vara ordet SALVATION. Klicka på en bokstav och sedan på den plats i ordet där den ska stå. Fortsätt tills alla bokstäverna är på rätt plats. När det hela är rätt inser du det och säger: " Aha!"

Fortsätt med nästa tavla. Där får du texten EUT OHTHY. Det ska tydligen vara två ord.
Ändra texten till THE YOUTH

Den tredje tavlan ger bokstäverna IED HSEOK YT som du ska ändra till KEY HIDES TO.

Kan detta vara koden som Dr Morgan talade om. Gå och klicka på kodlåset. Du blir ombedd att ge koden.

Alla dina hopsamlade ord finns där. Det är bara att klicka på dem i följande ordning.

YOUTH HIDES THE KEY TO SALVATION

Du säger koden och kan gå in i det bakre laboratoriet.

Det blir värre och värre. Här är stora behållare med barnkroppar med olika hemska missbildningar. Du hinner emellertid inte titta så länge förrän man kommer in och slår dig i huvudet så att du blir medvetslös. När du vaknar är du fastbunden på en bänk och mannen sticker in en spruta i armen på dig. Du kämpar för att komma loss.

 

 

 

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.