2- De oskyldigt övergivna

Ängeln sätter ner dig i en liten plantering och förvandlas åter till en staty. Där leker ett par barn. Tala med dem. De frågar vad du heter. Du försöker tänka efter och får några suddiga visioner men eftersom du inte vet ditt namn vill de inte tala med dig. De säger att Mamma har förbjudit dem att tala med främlingar.

Gå fram till den lilla flickan som hoppar rep och tala med henne. Det visar sig att hon har två träben. Nu blir ditt minne litet bättre och du kommer ihåg att du heter Max. När flickan får veta ditt namn talar hon med dig och sedan kan du gå tillbaka och tala med de andra två barnen. De är båda missbildade i ansiktet och när du frågar dem säger de att Mamma har gjort det för att göra de vackrare. Det hela verkar mycket underligt.
Om du vill kan du spela kryss och ringar med flickan.

Gå till vänster från dammen. Där ligger skolhuset. Det går inte att komma, dörren är förbommad.

Fortsätt vägen ner till sjön och tala med pojken som sitter där och fiskar. En krockad bil ligger vid strandkanten.

Vänd tillbaka igen och gå förbi skolan till kyrkan. Gå in i kyrkan. Strax innanför dörren finns ett bord med några dokument. Läs dem. Du får reda på att en komet har synts i stan och att en predikant O´Toole anser att kometen var "Guds öga" och ett tecken på Guds vrede mot stans invånare. I det andra dokumentet sägs att en kvinna Marilyn Driscoll hittats död i sitt badkar med handlederna uppskurna och att maken Jeddah hade förhörts angående händelsen.

Titta på skylten utanför kyrkan. Där står siffrorna 4:51. Skriv upp dem. Alla siffror som du träffar på är viktiga.

Gå till nästa hus som är stadshuset. Gå in på vänstra sidan och gå fram till dokumentskåpet. Läs dokumenten.
Fortsätt sedan vägen upp till det lilla huset bredvid den röda ladan. Gå in. Det är Driscolls hus. Läs dels notisen om dödsfallet dels dagboken som ligger i lådan.

Gå tillbaka och prata med pojken som sitter på verandan till nästa hus. Det är stadens affär. Dörrarna är låsta och du kan inte komma in.

Gå sedan till höger vid dammen och in på kyrkogården. Prata med alla barnen.

När du pratar med Dennis, pojken med tre armar, vänta med att tala om kurragömmaleken tills du talat med alla de övriga barnen,

Ofta får du små minnesglimtar men de är svårtolkade. Det verkar som om du tidigare har varit här.

När du talat med alla barnen har du fått en del upplysningar. Den person de kallar Mamma har skickat bort alla vuxna och tagit hand om barnen. Var de vuxna finns törs barnen inte avslöja. Det hela tycks röra sig om någon otäck sjukdom.

Gå tillbaka till Dennis, och säg att du vill leka kurragömma med barnen, Du får veta att priset är nycklarna till affären. Dennis säger också att han har ett hemligt vapen men du får självklart inte reda på vad det är.

Alla barnen går ock gömmer sig och du ska leta red på dem.

Marcus Driscoll hittar du under sängen i deras hus bredvid ladan, Eileen har klättrat upp i trädet bakom Stadshuset, Derek ligger under främsta bänken i kyrkan och Lumpy har gömt sig i en tunna bakom fiskarboden nere vid sjön.

Men Dennis verkar försvunnen. Du har inte letat i skolhuset för du kan inte komma in där. Kanske du skulle kunna hitta något att bryta upp dörren med.

Gå tillbaka till kyrkogården, gå in i skjulet och ta kobenet. På kyrkogården finns en gravsten. Titta på den. Där står "C. Driscoll missed dearly by Mother".
Gå tillbaka till skolan och använd kobenet för att bryta upp dörren. Därinne sitter Derek men där finns också kropparna av några döda vuxna. Det här verkar underligt.

Nu har du hittat alla barnen. Gå och tala med Dennis. Han säger att du måste hitta hans hemliga vapen. Han talar om att Carol är hans hemliga vapen.
Fråga de andra barnen om Carol. Du får reda på att Carol har varit försvunnen länge säkert ett helt år. Carol, kan det ha något med graven på kyrkogården att göra.

Gå till flickan som sitter vid fontänen och låna hennes spade. Gå sedan till graven vid kyrkogården och gräv upp den. Du hittar Carol. Lumpy kommer och kör bort henne.

Gå tillbaka till Dennis och tala med honom. Nu ger han dig nycklarna till affären.

Gå till affären och lanvänd nycklarna för att låsa upp den högra dörren. Gå in.

Läs dokumenten som ligger på disken. Kometen har tydligen fallit ner i staden, förstört broar och brutit strötillförseln. Dessutom har väg 30 blockerats.
Fader O´Toole anser att man inte ska göra något åt trädrötterna som växer in i huset. Det är ett himmelskt straff anser han.
Undersökningen mot Driscoll angående barnmisshandel har dragits tillbaka.

Pröva på att rida på de tre djuren utanför butiken. Grisen, den mittersta går sönder. Ta den.

Gå fram till bron. Kasta i grisen i vattnet och använd den för att komma över till pumpodlingen.

Tala med Maria, flickan som står bredvid pumporna. Du får veta en hel del. Den här Mamma som alla talar om verkar inte vara någon trevlig person. Men var finns hon? Enligt Maria ligger hon i ladan och sover. Det går inte att komma till ladan genom stan. Alla trädrötterna är i vägen. Du får pröva att gå genom pumpodlingen.

Gå fram till grinden. Klicka på den. Den är låst med ett kombinationslås med tre siffror. Tänk på vad som stod på plakatet vid kyrkan. Vrid in siffrorna 4 5 1 och grinden öppnas.

Plocka upp lien.

Nu börjar ett farligt avsnitt. Du hör ditt hjärta banka. Ju fortare det bankar ju närmare är du att förgås. Gå fram i gången. Klicka på alla fåglar som kommer för att hacka på dig. Klarar du det inte så dör du, men det är inte så farligt, du återuppstår nere vid gringen och får göra om det hela men allt du dödat förblir dött så det blir lättare för varje gång,

När du lyckas komma fram till Fågelskrämman måste du först ta kål på alla pumporna kring stången. När alla är förstörda kan du ge dig på fågelskrämman och då behövs bara ett par träffar för att han ska brinna upp.

Gå till vänster och gå ut genom den lilla grinden..

Gå sedan in i ladan och träffa Mamma. Inget trevligt samtal. Till slut kastar hon ut dig ur ladan.

Ett sådant monster, hon tänker förvandla alla barnen till något slags växter. Du måste förhindra det.

Ta skruvnyckeln som hon kastat efter dig. Den ligger på tröskeln till ladan.

Titta på stenen som ligger vid ladan, det är tydligen kometen som har ramlat ner och är orsaken till att träden börjat växa okontrollerat. Den pulserar av någon inre kraft.

Titta på generatorn i hörnan. Försök att få igång den. Det fattas tydligen bensin. Du kanske skulle kunna förbinda den med kometen för att få i gång en explosion. Du har sett en del krockade bilar i stan. Kanske finns det bensin där men du behöver någonting att ta bensinen i. Sen behöver du också ett metallföremål och en kabel för att koppla ihop kometen med generatorn.

Titta på traktorn, öppna luckan och ta kabeln.

Gå ned mot vattnet. Titta på brädan som står där. Knuffa omkull den så att du får en bro över vattnet. Gå över bron och gå in i affären igen. Ta den tomma bensindunken.

Gå till den lilla dammen vid stadshuset. Där ligger en slang. Försök att ta den. Det går inte med bara händerna. Använd skruvnycken för att lossa slangen och ta den.

Titta i den lilla ån vid bron, där ligger ett kors av metall. Men du kan inte ta det du skulle behöva något att fiska upp det med. Pojken vid stranden hade ett metspö. Kanske du kan få låna det.

Gå ner till pojken på stranden. Det går inte att få tag på hans spö. Du måste försöka lura bort honom. Han sa ju att han brukade gå till kyrkan då klockan ringde. Kanske du kunde få den att ringa.

Gå upp till kyrkan. Till vänster om dörren ligger några stenar. Plocka upp en. Ställ dig framför ingången. Använd stenen och kasta den på kyrkklockan. Den börjar ringa. Markus kommer springande för att gå in i kyrkan.

Gå ner till stranden och ta metspöt. Gå till bilen och titta på den. Den luktar bensin. Använd först slangen på bilen och sedan bensindunken på slangen så fylls den med bensin. Kontrollera i inventariet att du nu har en full tank.

Gå upp till ån och använd metspöt för att fiska upp korset.

Gå tillbaka till ladan. Använd metallkorset på meteorstenen.

Använd kabeln på generatorn och sedan på korset.

Använd bensindunken för att fylla generatorn.

Klicka till sist på spaken på generatorn för att starta explosionen.

När allt är över gå tillbaka till stan. Alla barnen är borta. Gå till bron där du hittade korset. En upplyst tunnel har öppnats. Maria väntar på dig där. Hon tackar dig för att du har räddat dem alla och talar om att alla barnen har gått igenom tunneln för att förena sig med de andra. Du följer med Maria genom tunneln.

 

Till föregående sida. Till nästa sida. Berättelsen är skriven av MegaZina och baserad på spelet Sanitarium från ASC Games
Bilderna är hämtade från spelet. Hemsidan är helt privat och har inget samband med ovanstående företag.