Brünnhilde

För att välja Brünnhildes äventyr klicka på triangeln med den bruna halvcirkeln.
Hjulet vänds. Klicka en gång till på triangeln för att få bilden av Brünnhilde.
Klicka en tredje gång för att välja det äventyret.


Hos systrarna

Efter Siegmunds död har Brünnhilde räddat hans syster Sieglinde och fört henne till en säker plats. För att undgå Wotans vrede söker hon hjälp hos sina systrar men de kon inte hjälpa henne. Hon måste själv bege sig till dödens rike Necropolis för att försöka att på nytt upprätta de band som tidigare fungerat mellan världarna.


Necropolis

Du styr här Brünnhilde. När du får kontroll står du utanför porten till dödsriket.
Gå in. Ta två steg framåt och vänd dig till vänster.
Gå ingen om porten mellan de två sköldarna.


Därinne träffar du på ett odjur.
Tala med honom.
Han påstår att han är Wotans son men en misslyckad sådan. Det är emellertid inte han som kommer att åstadkomma Gudarnas Skymning, det är modern som ska återkomma.
Brünnhilde måste göra det Siegmund inte lyckades med, återföra modern till den slutliga vilan.


Vårens värld

Gå ut i gången igen och ta ytterligare två steg framåt.
Vänd dig till höger och gå in genom porten.
Gå fram mot den stora stenen.
Det här är vårens värld.
Titta till höger så ser du en liten vit blomma. Plocka upp den.
En man är fastkedjag på en cirkel av sten.
Nedtill på stenen är ett slags fack.
Klicka för att öppna det.


Därinne finns en liten stol. Sätt Golem på stolen.
Runt honom finns fördjupningar som motsvarar hans kroppsdelar.
Plocka bort delarna en i taget och placera in dem på rätt plats.
Börja med fötterna, de ska placeras nere till höger.


Placera sedan ut de andra delarna en i taget.
Hjärtat ska sitta överst den här gången.
När allt är klart vänds stenen och ett pussel kommer fram.
På det ser du alla kroppsdelarna till vänster.
Du ska placera ut dem på stenen i kryssen mellan rutorna så att de blir placerade så som de bör ligga i kroppen.


På bilden till vänster kan du se den rätta placeringen.
Hjärtat ska du placera ut sist.

När det är klart kommer en stor örn och flyger upp till mannen som ligger på stencirkeln och för bort honom.
På vägen tappar örnen en fjäder som hamnar i inventariet.


Höstens värld

Gå ut i gången, vänd dig till höger och ta ett steg framåt. Vänd dig till höger och gå in genom dörren.
En man är upphängd i ett träd.
Titta ned och ta draksvärdet.
Vänd dig till vänster. Du har kommit till höstens värld.
Ta äpplet på marken.


Vinterns värld

Gå ut genom dörren till korridoren.
Vänd dig denna gång till vänster och ta två steg framåt.
Vänd dig till vänster och gå in genom dörren.
Du har kommit till vinterns värld.
Vänd dig till höger så ser du en trappa.


Gå upp för trappan.
Se dig omkring.
Klicka isberget.
Där sitter en fågel Fenix. Är det moderns själ du hittat.
Använd lansen på fågeln.
Den brinner upp och sjunker ner mot berget.
Så förvandlas den till modern kropp och glider ner i vattnet.


Du kan se att något har blivit kvar på klippan.
Gå ner för trappan och gå fram till klippkanten.
Plocka upp det som ligger där.
Det visar sig vara en bit bark.


Vänd dig till vänster. Bakom den spetsiga stenen skumtar en ingång till en grotta. Gå in där.
Du ser en mussla infrusen i ett isblock. Till vänster sitter en drake och en ränna leder från draken ned mot musslan.
Använd din lans på draken.
Vatten rinner ner och fyller fontänen.


Använd draksvärdet. på draken.
Draken sprutar eld som sätter vattnet i kokning. Isblocket runt musslan smälter.
Ta musslan.
Gå till draken och ta tillbaka svärdet.


Sommarens värld

Gå sedan ut från grottan och genom dörren tillbaka till gången.

Vänd till vänster och ta två steg framåt. Vänd till vänster och gå in genom dörren till sommarens värld. Vattnet har sjunkit undan och där ligger en mumie på en pelare. Är det modern som har kommit till rätta?
Använd draksvärdet. på ett av repen.


Brünnhilde skär av alla fyra repen med sitt svärd.
Använd först fjädern på den svarta röken ovanför kroppen.
Använd sedan musslan på röken.


Brünnhilde blåser i musslan.
Fågel Fenix kommer och börjar brinna. Kroppen tar eld brinner och förs bort.
Kvar blir ett löv som du får i inventariet.
Gå ut i korridoren. Vänd dig till höger och ta fyra steg framåt. Vänd till höger och få in genom dörren.


Höstens värld

Du är tillbaka i höstens rike.
Gå fram till kroppen. Klicka på övre delen av pelaren längst till vänster. Den har bilden av ett barn. Placera blomman på bilden.
Gå till nästare pelare och ta in den i närbild.
Placera äpplet på bilden.


På den första pelaren till höger ska du placera lövet och på pelaren längst till höger barkbiten.

Nu skärs repen av som binder mannen och han förs bort.
Du får ett rep i inventariet.
Lämna höstens värld och gå ut i korridoren,


Tronrummet

Vänd dig till höger och ta ett steg framåt så kommer du till tronsalen.
Öppna dörren och gå in.
Gå fram till pyramiden och klicka på dörren.
Dörren öppnas och en gudabild i guld kommer fram.
Till vänster nedtill finns två olikformade hål. I de tre facken till höger ligger olika bitar. Avsikten är att du av de bitarna ska forma sexhörningen längst till vänster.


Du måste göra det i etapper så som visas på bilden till vänster.
1 - Ta biten från fack C och lägg den i fack B.
2 - Ta biten från fack E och lägg den i fack B. Nu har du en hel triangel.
3 - Ta biten rån fack D och lägg den i fack A.
4 - Ta triangeln i fack B och lägg den i fack A.
Nu kommer en text på plattan mellan gudabildens händer. Klicka på timglaset och vänd det två gånger. En dörr öppnas då på pyramidens sockel


Titta i öppningen överst på pyramiden.
Där ser du en bild som hela tiden växlar mellan en person, ett barn och ett skelett.
Klicka nu i hålet som öppnats längst ned på pyramiden.


Du får en bild där en boll rullar på en åtta-formad bana.
Det finns fyra knappar som markerats med A-D på bilden till vänster.
Avsikten är att du ska klicka på knapparna i en sådan ordning att bilden i karet på översidan stannar och visar den vuxna personen.
Klicka i tur och ordning på knapparna A, B och C. Klicka sedan två gånger på D. Gå ur närbilden och kontrollera att samma bild som till höger visas stillastående i kistan.


Vänd dig till höger och gå fram mot väggen med de tre spilarna.
Placera repet på spiken längst till vänster.


Valhall

Brünnhilde förs upp till Valhall till sin far, Wotan, som är ursinnig på henne för att hon trotsat honom.
Han förkastar henne och tänker försätta henne i sömn och hon måste underkasta sig förste man som väcker henne.
Brünnhilde bönfaller om nåd och Wotan veknar något.


Han befaller Loge att tända en eld runt Brünnhilde så att hon endast kan väckas av en man som är modig och rättsinnig och i och med detta slutar Brünnhildes äventyr.
Epilog

Du förs till rummet med bordet för val av äventyr.

Den här gången ska du bara placera in Dödens eldklot i mitten av bordet.


Äventyret avslutas och du får höra den gamle ISH kommentera historien.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Ringen från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.