Loge

För att välja Loges äventyr klicka först på den vänstra övre triangeln.
Hjulet vänds. Klicka en gång till på triangeln för att få bilden av Loge.
Klicka en tredje gång för att välja det äventyret.


Valhalla

Jättarna Fafner och Fasolt har kommit till Valhalla för att kräva betalning för bygget.
De har blivit lovade att få Fricka men nu börjar Wotan ångra sig.


Den ljuvliga Fricka vill han behålla för sig själv.
Loge får en idé. Han berättar att han hört att Alberich stulet Rhenguldet och smitt en ring. Kanske Wotan kan återta guldet.
Jättarna låter dock inte lura sig. De vill först se guldet så Fricka gjuts in i ett kristallblock och jättarna försvinner med henne.
Wotan ger Loge order att bege sig till Nibelheim, dvärgarnas hem, och återta både ringen och kronan som Alberich låtit smida av guldet.


Gruvan i Nibelheim

Loge kommer till smedjan i Nibelheim och träffar Mime.
Han begär att få träffa Alberich men Mime gör svårigheter.
Han är dock ganska lösmynt och börjar prata om en transformationsprodukt som heter krysoberyll. Han kommer på att det  är en hemlighet och börjar i stället prata om hur Alberich skrämmer livet ur arbetarna genom att framkalla fasor för dem med hjälp av små figurer som Alberich har smitt. Tre av dessa fasor är Alberich själv rätt för men Mime berättar inte vilka det är. Han ger dock Loge tillstånd att gå ut och titta på gruvan men han får inte tala med arbetarna,


Allt Mime har sagt har gjort dig nyfiken. Det är bäst du försöker få tag på en arbetare för att få litet upplysningar
Vänd dig om och gå ut i stora hallen.
Litet till vänster om mitten får du en aktiverad ikon. Gå dit.
Gå in i hissen så blir du automatiskt tagen till det undre planet.


En arbetare är upphängd i armarna men fortfarande vid liv.
Gå fram och tala me honom. Han tror att du är döden som kommer för hämta honom och välkomnar dig.
Fråga honom om krysoberyllen. Det är en viktig metall som arbetarna gräver fram. Alberich har uppfunnit något som han kallar för "Filosofens ägg". Med hjälp av det kan en vanlig metallbit börvandlas till guld, men äggets yta måste täckas med krysoberyll för att det ska fungera.


När du frågar hur du kan få tag på Alberich säger arbetaren att du först måste döda alla arbetarna och sedan stänga av gruvdriften. Arbetarna kan du döda genom att leda ner vatten i gruvgångarna och dränka dem och för att stänga av gruvan måste du ta bort Loges tår från ugnen.
Han ber dig till sist att göra slut på hans lidanden.
Använd elden på arbetaren så slungar Loge ut ett eldklot så att han bränns upp.
Nu måste du försöka få tag på krysoberyllen samt leda vattnet ner i gruvgångarna och stänga av ugnen.


Gå in i hissen så förs du upp till stora hallen.
Gå först en aning till vänster om mitten.


Du ser Alberich stå och skrika uppe på en plattform.
Gå strax till höger om mitten så kommer du till kontrollrummet. 


Tryck på den nedre knappen för att fp fram konstruktionen och gå in i närbild. Klicka på vägen så att den leder fram till det lilla runda rummet.
Vänd dig om och åk ut i tunneln.
Använd elden på dörren för att spränga bort den.


Du kommer in i et lilla runda rummet med ägget.
Vänd dig till höger och ta litet krysoberyll från buren.


Ta sedan en medaljong från alla tre luckorna på väggen. Kontrollera att du verkligen har alla tre och krysoberyllet innan du lämnar rummet.
Gå tillbaka genom tunneln upp i kontrollrummet och ta fram konstruktionen.
Dra ner det högra tornet på floden så att vattnet flödar upp i gruvan så som på bilden till höger.
Du får se hur vattnet rinner in i gruvan och Alberich som skriker att alla arbetarna är döda.


När du ser på konstruktionen att vattnet runnit undan igen så tryck på knappen för att få bort konstruktionen.
Dra sedan i spaken till höger för att fara ner till stora salen.
Gå framåt ända in i tornet och gå gram till panelen. Gå in i närbild och öppna den ovala luckan längst ned.
Ta Loges tår. Gruvdriften stoppas.


Gå ut från tornet och far tillbaka till Mime i smedjan.
Ge honom krysoberyllen så ger han dig buren.

Gå tillbaka ut i stora salen och bered dig på att möta Alberich.


Så fort du kommer ut ropar Alberich på dig.
Han vägrar att ge dig ringen och kronan.
I stället kallar han fram de värsta vidundren han kan tänka sig.
Kommer du ihåg att Mimer sa att det var tre odjur som Alberich fruktade. Det måste vara de tre du hittade inlåsta i det runda rummet.


Använd Kentauren mot ormen.
Kentauren kommer fram och förgör Ormen.

Nu framkallar Alberich en örn.
Använd Draken på örnen och draken dödar örnen.


Till sist framkallar Alberich Medusa.
Använd Fenix på Medusa och hon blir besegrad.

När Alberich ingentig mer har att komma med förvandlar han sig till en groda och försöker hoppa sin väg men Loge är snabbare och fångar honom i buren.
Sen förs ni båda till Valhalla. 


Valhalla

I Valhalla väntar alla otåligt på din ankomst.
Gå fram till den äggformade tingesten och öppna luckan på sidan.
Använd sedan elden för att komma in i ägget.


Den är låst med ett glidpussel.
För att öppna den måste du dra pusselbitarna rätt.
Det brukar vara enklast att först lägga de åtta översta bitarna på rätt plats och sedan göra en slinga av de övriga och dra den till alla bitarna är på plats.
Då öppnas dörren.


Men den är dessutom stängd med ett kodlås.
Orkar du inte själv ta fram koden så pröva med att vrida in 366.
Dörren öppnas och där finns en pelare. Lägg först ringen och sedan kronan på pelaren.
Ägget stängs och ringen och kronan är i gott förvar.


Nu vill Jättarna ha sin lön.
Wotan vill inte lämna ifrån sig ringen men tvingas till slut att göra det.
Då börjar jättebröderna Fasolt och Fafner att kivas om ringen. Fafner dödar sin bror Fasolt, tar ägget och ger sig iväg tillbaka till Riesenheim.
På bilden till höger syns han som en komet på himlen.


Gå upp för trappan till den kostiga maskinen.
Klicka på den för att få en närbild.
De små blå fyrkanter går att röra på. Det finns också en skjutbar anordning till höger.
Dra fram den till den första fyrkanten och testa.
Ett ord skrivs nedtill på maskinen. Ibland är ordet inte läsbart till exempel Nger på bilden  till höger.


Flytta då bort skjutanordningen och klicka på den lilla fyrkanten så att den roterar. Testa ordet igen. Nu är det läsbart Regn.
Testa alla orden och vrid vid behov tills du får en läsbar mening.
Testa då alla orden i ordning åter en gång.
Om du har gjort rätt skrivs meningen nedtill på maskinen.


Tangenterna vänds och apparaten blir nu en musikmaskin. Testa tangenterna så att du hör vilka toner som spelas.
Dra upp ljudet så att du hör bakgrundsmusiken ordentligt.
Du kan höra en liten melodi spelas. Försök att spela den på apparaten.
Det är ganska krångligt men du kan se den rätta sekvensen på bilden till vänster.
När du har spelat rätt melodi är det här äventyret slut och du förs tillbaka till rummet med bordet där du får välja ett nytt äventyr. För att få sammanhang i berättelsen bör du välja äventyret Siegmund.Till föregående sidaTill nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Ringen från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.