Den femte ledtråden

Fjärde gemålens bostad

Hoppa till konkubinpalatset. Gå direkt in och tala med vakten. Efter att ha talat med fjärde gemålen släpper hon in dig eftersom kejsaren kräver det.
Gå in genom dörren. Vänd dig till vänster och gå in i rummet bredvid. Vänd dig till höger och tala med Shouxiu.
Hon är inte särskilt hjälpsam men kan inte hindra dig att undersöka rummet.


Vänd dig helt om och titta på det lilla bordet.
Känner du igen den lilla planteringen från den tredje ledtråden. Titta närmare på den. Den består av bambustavar med rörliga delar. På stavarna finns ritningar av olika djur.


Gå ut i det yttre rummet och tala med Hua Bua. Det enda du får veta är att kejsarinnan talat om Zodiaken.
Best att du går till uppslagsverket. Slå upp Kinesisk Astrologi så hittar du namnen på de 12 djur som ingår i Zodiaken.
Råttan, tjuren, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, fåret, apan, tuppen, hunden och grisen.
Slår du upp "Vilket är ditt kinesiska stjärntecken", kan du ta reda på vilket som är ditt års-djur.


Gå tillbaka till pusslet. På varje ledad bild finns dels bilden av ett djur från djur-kretsen dels bilden av ett annat djur. Ställ in alla stavarna så att bildet från djurkretsen visas.
Från vänster till höger och uppifrån till ner är djuren:
orm, tupp
tiger, hund, häst, vildsvin
hare, tjur, apa
råtta, drake, get.
När alla bildrna är rätt placerade öppnas en lönnlåda och du hittar ett dokument. Det är ett dokument där kejsaren utnämner Shouxius son som sin arvinge.
Dokumentet är falskt och du förstår nu hela komplotten.


Shouxiu börjar gråta men vill först inte avslöja vem som är hennes medbrottsling. När du säger att hon kan få ett lindrigare straff om hon erkänner faller hon till föga och talar om att det är inspektör  Daming som är hennes medbrottsling. Om Shouxius son blev kejsare skulle hon själv få den höga positionen som änkekejsarinna och Daming skulle bli ställföreträdande regent.
Komplotten var planerad att verkställas i morgon under audiensen i Den Yttersta harmonins palats.


Ämbetet för interna inlagor

Du förs automatiskt till Yang och berättar hela planen. Kejsaren underrättas. Shouxiu förvisas till ett avlägset kloster och kejsaren ger dig order att omedelbart söka upp Da och invänta vaktavlösningen.

Da finns på den kejserliga expeditionen i rummet mitt emot ditt eget.


Den kejserliga expeditionen

Innan du går in till Da behöver du något lyckobringande. Ta fram Ruyi-staven. ur inventariet.
Gå sedan in genom dörren.
Da vänder sig om och griper tag i en kniv.
Slå honom i huvudet med Ruyi-staven.
Han faller till golvet.


Trots dina försök till övertalning vägrar han att bekänna.

Du kallar in vakterna som för bort Da.


Se dig omkring i rummet.
På skrivbordet finns en liten sak i blått och guld.
Titta närmare på den.
Den visar sig beskriva ett datum, den sjunde dagen i den nionde månaden det 58:nde året.
Vad kan då detta betyda.
Se dig mer omkring. Klockan på bordet som Da mixtrade med när du kom in i rummet verkar misstänkt lik klocka på den fjärde ledtråden.


Titta närmare på klockan. Det finns tre urtavlor och du har hittat tre siffervörden. De måste hänga ihop på något vis.
De två understa klockorna har bara en visare var där man kan ställa in värden från 1 till 12. Du har två sådana värden 7 och 9. Sätt den vänstra klockan på 7 och den högra på IX (den romerska beteckningen för 9).
Hur ska du kunna ställa in den stora klockan på 58 det finns inte så stora tal. Men det finns två visare, en för timmar och en för minuter. Det kan vara rimligt att man använder timvisaren för tiotalen och minutvisaren för entalen. Sätt in timvisaren (den med krusiduller) på 5 (V) och minutvisaren på 8 (VIII) 


Klockan öppnas och du hittar ytterligare två dokument. Dels den falska utnämningen av en tronarvinge, dels en teckning av någon konstig anordning med behållare och skruvar som skulle kunna vara en slags stol.
Det kanske är den anordning de har tänkt mörda kejsaren med.
Den borde nog Yang få se,


Ämbetet för interna Inlagor

Hoppa till Interna Bilagor och visa tekningen av stolen för Yang. Han skickar omedelbart meddelande till Kejsaren,

Gå till kartan och leta upp Den Yttersta Harmonins sal, det var ju dör mordet var tänkt att ske.
Eftersom du får handen kan du hoppa dit.


Den Yttersta Harmonins Sal

Gå upp till tronen och klicka på den så att du får hela tronen i närbild.
Spara spelet.

Klicka på sitsen för att lyfta upp den.


Klicka på träsitsen.

Nu blir en del av apparaten synlig. Akta dig för nålen. Rör du vid den dör du och spelet är slut.
Det är viktigt att du nu gör alla moment i rätt ordning annars drabbas du av giftet.
Om du tittar på de fyra stängerna ser du att de ligger i en viss ordning. Ta bort dem genom att klicka på dem i den ordning bilden visar. Klicka till sist på mittendelen för att ta bort nålen.


Nu får du se hela anordningen i all sin djävulskhet. Du måste nu koppla isär apparaten så att den blir obrukbar.
Det första du måste göra är att ta bort slangarna som är kopplade till de båda giftbehållarna. Skruva först loss slangarna genom att klicka på de två rattarna 1 och 2.
Ta därefter fram skruvmejseln och skruva bort båda slangarna vid samma punkt som visas vid 3 och 4 på bilden till höger.


Ta bort hela slanganordningen genom att använda skruvmejseln på den lilla metallringen vid 5 på bilden till vänster.

Nu ör slangarna borta nu måste du ta bort giftbehållarna. Använd skrivmejseln på den högra nedre kopparringen. Det är litet knepigt att träffa på rätt plats men när du gör det hör du ett ljud. Lägg då ner skruvmejseln och ta bort den högra behållaren,


Genomför sedan motsvarande moment med den vänstra behållaren,
 När du har fått bort båda de mindre behållarna ta också bort den stora gasbehållaren i mitten. Sedan är apparaten satt ur funktion.


Kejsaren kommer och du blir kallad till honom.
Spelet är slut men ha tålamod så får du veta vad som hände med de inblandade.
Inspektor Anjing fick en massa gåvor och ärebetygelser och avancerade högt upp i hierarkin fast ingen fick veta varför.
Shouxiu fick tillbringa återstoden av sitt liv i ett kloster.
Inspektor Da tog sitt eget liv i fängelset medan han väntade på sin dom.
Prinsen som var helt oskyldig skonades och fick fortsätta sin utbildning,

Slutet Gott allting Gott.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Kina - Den förbjudna staden från IQ Media Nordic.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.