Den fjärde ledtråden

På jakt efter Li

Hoppa till Interna Inlagor och tala med Yang. Han kontaktar kejsaren som hälsar att du ska söka upp Li och förhöra honom

Du får fråga vakterna som står litet varstans om de har sett Li.

Börja med vakten som står i porten till vänster. Han har sett att Li gick genom dörren på andra sidan torget.


Du kan inte gå rakt över torget. Gå först till höger mot trappan och gå upp på terrassen.
Följ terrassen till nästa trappa.
Gå ner för den och igenom dörren på andra sidan.


Vänd dig om och tala med vakterna.
Du får vet att Li tog till vänster och gick norrut.

Följ passagen norrut så långt det går så kommer du till parkvakten.
Tala med honom. Han berättar att Li gick in i parken.


De Kejserliga Trädgårdarna

När du stannar upp ta två steg framåt mot tornet.
Du ser en eunuck gå in genom dörren.
I nästa ögonblick kommer skrikande ut igen.
Du går in i grottan och hittar Li död.
Några eunucker sökerignom hans kläder och hittar en lista.


Fyra namn står på listan och tre är överstrukna med rött, Wang, Ma, Wen, och alla tre är döda. Det fjärde namnet är Jin Cao, men vem är det?

Se dig omkring i rummet. Visst liknar det där fönstret något du sett tidigare. Titta på ledtråd 3. Där är ju torndörren och fönstret. Bäst att du undsöker fönstret litet närmare. 


Det står en ask innanfor gallret men du kan inte komma åt den.
Sök med pekaren runt fönstret. Pekaren blir en stjärna. Det betyder att du ska använda något på fönstret.
Använd skruvmejseln i fönstrets fyra hörn så skruvar du bort gallret.
Ta asken.


Du får upp ett slags pussel med tre ringar som du kan vrida på oberoende av varandra. Där finns namn på väderstreck, djur och färger och så en Jin-Jang figur i mitten. Du ska troligen kombinera djur, färger och väderstreck, men vad finns det för samband mellan dem. Kanske det står något i uppslagsboken. Tittar du på djur får du fram att sköldpaddan förknippas med norr, tittar du på färger får du att rött förknippas med söder. Tittar du på väderstreck får du alla samband du behöver.


Ställ in ringarna så att du får följande samband från centrum och utåt.
Norr (uppåt), sköldpadda, svart.
Öster (höger), drake, grönt.
Söder (nedåt), fågel, rött.
Väster (vänster), tiger, vitt.
Nu sitter alla symbolerna rätt men inget händer.
Om du tittar i yttersta ringen ser du att det är fyra färger som inte ingår i någon kombination. Tittar du på ledtråden har du fyra ord i en bestämd ordning, Sol sedan måne. Hav sedan himmel. Kan orden ha något samband med färgerna. Solen är gul och himlen ljusblå. Månen kan väl förknippas med ljusgrått eller silver. Havet borde väl vara blått men här har vi bara lila att ta till men det får väl duga.
Klicka på de fyra återstående färgerna så som orden anger. Gult sedan silver, ljusblått sedan lila.
Skrinet öppnas och du kan ta de två dokumenten.


Bekännelsen lyder:
"Jag har skrivit flera mycket viktiga kejserliga kungörelser. De är förfalskade! Freden i riket är i fara om Demonens plan sätts i verket. Demonen har tagit två saker som jag har tillverkat. Jag har gjort teckningar av dem. Demonen och hans medhjälpare kan ha använt dem som gömställen."
På ledtråd fyra ser du de två teckningarna.


Gå ut ur grottan. Därute väntar några personer. En tjänare ber dig tala med hans härskarinna.
Tala med damen till höger, det är första gemålen Fu. Hon vill veta hur efterforskningarna går.
Tala sedan med tjänaren.
På din fråga om vem Jin  Cao är får du veta att det är fjärde gemålens tjänare. Han sågs i närheten av grottan men han var inte med i gruppen.
Intressant. Bäst att du gör ett nytt besök hos fjärdegemålen i Den innerliga Renhetens sal.


Hoppa till konkubinpalatset. Tala med vakten.
Jin har lämnat palatset men vakten går in för att anmäla din ankomst. Du får tillstånd att få in och tala med tjänarna.

Gå till höger och tala med vakten. När du ber att få tala med Shouxiu går vakten in och du hör vakten tala med gemålens hovdam, Hua. Shouxiu vill inte träffa dig.
Vakten kommer ut igen och talar om att Jin har kallats till kejsaren.


Hoppa till den kejserliga expeditionen. När du kommer in i ditt arbetsrum hittar du Jin knivhuggen. Innan han dör säger han några ord.
Hua Bua, ljuslåga, damen. Det är allt du har att gå efter.
Du hamnar automatiskt på Interna inlagor där Yang meddelar dig att kejsaren vill att Hua Bua, och förhöra henne.


Hoppa till Konkubinpalatset. Tala först med vakten utanför. Han berättar det du redan misstänkt att Hua Bao är gemålens hovdam. Gå in och tala med vakten utanför fjärde konkubinens bostad. Han Går in och kommer sedan ut och säger att du kan träffa Hua Bao i besöksrummet. Gå bara in genom dörren så kommer du direkt dit.
När Hua Bao får höra att Jin är död ger hon dig ett papper som JJin har givit henne. Papperet ser tomt ut. Jin sa också att: "Hetta sprider ljus". Du hörde ju också Jim tala om en fackla. Titta till höger. Där ser du ett brinnande ljus. Använd papperet på ljuset.


Nu framträder en bild av en trädstam i en kruka och en vattenskål.
Det är tydligen vad du ska leta efter.
Gå ut på gården och gå längst bort till höger.
Där hittar du både trädet och vattenskålen.
Titta på skålen.


På sockeln finns en liten dörr. Klicka på den så krossas kanterna men dörren går inte att öppna. Stjärnana antyder att du ska använda ett redskap. Prova med stämjärnet.
Det lycks och luckan öppnas. Ta nyckeln som ligger i facket.
Nu måste du leta upp ett nyckelhål som fattas.
Det fanns ju ett träd i en kruka på bilden. Titta på krukan till trädet bredvid. Där finns ingenting.


Men det finns ett träd till på gården.
Gå tvärsöver och titta på krukan till det andra trädet.
Det var mer givande. Yttersta delen faller bort och innanför finns en lucka med ett nyckelhål.
Öppna luckan med nyckeln.


Dar hitta du de falska sigillen. Ta dem och du får samma uppgift som tidigare att pröva sigillen på rätt plats. Lösningen är också densamma som tidigare.
Vänd först sigillen och klicka på undersidan. Sedan kan du röra sigillen. Tryck först ett sigill mot färgplattan och sedan mot en av de tomma rutorna.
Det svarta sigillet ska tryckas i den mittersta rutan.

Stämpla guldsigillet till höger och det vita sigillet till vänster.

När du är klar hoppa till Interna Inlagor och visa sigillen för Yang.
Han kontaktar kejsaren som ger di tillstånd att tala med fjärde konkubinen Shouxiu och vidta de åtgärder du finner nödvändiga.Till föregående sida.Till nästa sida.
Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet
Kina - Den förbjudna staden från IQ Media Nordic.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.