3 - Upplösningen

Al Kings bostad

Alice är där och tar emot dig. King sitter vid baren omgiven av unga flickor som vill in vid filmen. Han kommer och hälsar på dig men vill inte prata, Han går sin väg med flickorna i stället.

Prata med Alice.

Hon tycker Jim är söt när han är svartsjuk.

Vänd dig helt om och ta ett steg framåt. Klicka först på skrivbordet och sedan på anteckningsboken.
Al har skrivit om sin "fågelskådning". Till varje anteckning hör ett talpar.
Det första är -.8 och -45.

Gå ur närbilden och vrid dig till vänster så ser du ett teleskop.

Klicka på den svarta lådan , under själva tuben.

Lägg märke till namnet, Saturnus.
Du ser att du ska ställa in två värden.
Det vänstra med en decimal. Det högra ett heltal.

Ställ in de värden du hittade i boken, -0.8 till vänster och -45 till höger.

Klicka sedan på själva tuben. Jim går fram och tittar i den och du får se en bild med två axlar.
På varje axel pekar en svart triangel mot de inställda värdena. På den motsatta sidan av axeln finns också en svart triangel. Dra med musen på bilden så att pilarna står exakt mitt emot varandra.
Har du gjort inställningen rätt, så som på bilden här till vänster, får du se vad det är för "fågelskådning" som Al bedriver.
Träna med de övriga två värdena också.

Till vänster om skrivbordet står en papperskorg. Klicka på den så hittar du en del saker.
Plocka upp telegrambitarna. Läs sedan i tidningsnotisen om den vandaliserade sarkofagen.
Du anar Winslow bakom det hela.

Telegrampusslet

Gå till inventariet och plocka ihop bitarna i telegrammen. Det är två stycken. Bara det ena av dem innehåller en ledtråd men du måste plocka ihop båda för att lyckas. När du har plockat ihop dem rätt får du se dem hoptejpade och Jim nämner Jaktstugan som talas om i telegrammet. Detta är nödvändigt för att du ska få adressen.

Om du har plockat ihop bitarna rätt men ingenting händer gå ut från inventariet och sedan in igen. Då bör du få se bitarna hopklistrade och höra Jims kommentar.

(Går det inte ändå så skriv fuskkoden TELEPORT.)

Gå till kartan och välj kyrkogården.

Sarkofagen på kyrkogården

Se dig omkring. Det är en del ritat på väggarna. På en av väggarna ser du en bild av Saturnus med en del symboler och tal. Saturnus var namnet på teleskopet i Als hus. Det bör vara en ledtråd.

För att lösa problemet kan man ersätta bilderna med bokstäver.
Galgen med den hängde personen ersätts med x.

Den runda symbolen ersätts med y.

Dödskallen ersätts med z och den kvarvarande symbolen, som ev. kan vara en eldslåga, ersätts med u.

Vi får då ett ekvationssystem.

4x = 6y (Det är 6 runda symboler.)

3y = 2z

5z = 2x + 1½y + 18u

?u = 3x

Vi ska ta reda på hur många u som motsvaras av 3x.

Av den första ekvationen ser vi att 3y = 2x dvs 1½y = x

Av den andra får vi då att 2x = 2z dvs z = x.

Sätter vi in de här värdena i den tredje ekvationen får vi

5x = 2x + x + 18 u som ger x = 9u och alltså att 3x = 27u.

Det tal som ska stå i ställe för frågetecknet är 27.

Titta sedan i urnan som står till vänster om sarkofagen. Där ligger en utriven sida men en hälsning från Dick till Jim. Sidnumret, 165, är inringat. Texten går ut på att Jim ska göra något 100 gånger. 100 gånger 165 är 16500.

Gå tillbaka till Als hus.

Al Kings bostad

Titta på det lilla bordet till vänster om teleskopet. Klicka på papperet som ligger där. Klicka en gång till för att få en närbild.

Det är tydligt att du ska välja värdet 16500 men det finns två stycken. Det ena med höjden 100 som ger vinkeln 0,3 det andra med höjden 150 som ger vinkeln 0,5.

Du kan antingen chansa och pröva värdena ett i taget eller också försöka få en ny ledtråd till höjden.

Det hänger en karta på väggen ovanför skrivbordet. Klicka på den. Gå sedan till inventariet och ta fram skattkartan. Klicka på USE.
Du får då skattkartan genomskinlig ovanpå den andra kartan. Placera den så att korset av riktningsaxlarna i nedre högra hörnet sammanfallet. Titta sedan på bilderna på skattkartan. Överst till vänster finns bilden av en kikare. Den motsvarar teleskopet, den plats där du nu befinner dig. Där kan du avläsa höjden 250 mellan pilarna. Titta sedan längst ned på skattkartan. Där finns ett utritat hus som har markerats. Det har höjden 100. Avståndet mellan platserna, 16500, har du redan, det du behöver är höjdskillnaden. 250-100 = 150.

Värdena 16500 och 150 gav enligt papperet vinkeln 0,5.

Gå till teleskopet och klicka på den svarta lådan. Ställ in vinkeln 0,5 till vänster och det tal du fick fram från bilden vid sarkofagen, 27, till höger.

Du får se Dick som vinkar till dig att komma efter honom.

(Har du svårigheter med inställningen kan du skriva fuskkoden PEEPER.)

Jim talar med Alice och får henne att lova att gå tillbaka till hotellet och vänta på honom där.

Sen ger han sig av till Jaktstugan.

Jaktstugan

När han försöker komma in genom ett fönster ramlar han ner i en källare.
Titta dig omkring när du återfår kontrollen. Du står du i ett rum med en massa otäcka saker som vittnar om vad som har ägt rum där.

Vänd dig helt om. Vid väggen står en stege och på stegen är en lapp fästad. Klicka på lappen. Det är ett foto av Alice. Klicka en gång till för att vända på lappen. På baksidan står att Alice är det nionde offret.

När Jim försöker ta sig uppför stegen rasar den ihop och han ramlar ner ytterligare en våning. Samtidigt hör han att det börjar brinna. Dörren är låst med hänglås och han kan inte komma ut.

Vid ena väggen står tre skåp bredvid varandra. Öppna dem ett i taget, ordningen har ingen betydelse, det är alltid när du öppnar det tredje skåpet som handraget bränner in en runa i handen på Jim. Titta i skåpet. Där hänger en nyckel. Klicka på nyckeln så tar Jim den och öppnar dörren.

Sen far han snabbt hem till hotellet och hoppas att Alice är där.

Jims rum på Sunset Arms Hotel

Det är hon naturligtvis inte. På kudden ligger en lapp. Läs den. Al King har ringt och bett Alice komma och arbeta åt honom. Eftersom hon inte vill förlora jobbet har hon åkt dit.

Al Kings bostad

Jim tar sig snabbt dit ut men får se att huset är tomt och allt är sönderslaget och förstört.
Gå framåt ett steg, vänd till vänster och gå mot glasdörren. Vänd till vänster igen och titta på bordet. Där står en projektor. Klicka på lappen som är fäst där. Ytterligare en hälsning från Jim.

Klicka på kontakten längst ned på projektorn så startas filmen.

Ingen komedi direkt. Du ser att Alice ligger bunden i bakgrunden. Dick sätter i gång och misshandlar Al och till slut hugger han huvudet av honom.
Titta på klockan i bakgrunden och notera tiden, fem minuter i fem, det är en viktig ledtråd.

När filen är slut, gå upp mot baren och sedan till vänster.

Klicka på gökklockan på väggen. Om du försöker ställa den på fem minuter i fem händer ingenting. Ställ den i stället på exakt 5 så kommer göken ut. Det sitter en lapp på göken. Flytta snabbt på minutvisaren så att klockan visar fem minuter i fem. Ett skåp skjuts åt sidan och en lönngång öppnas.

Jim går ner i gången.

Jaktstugan

När du återfår kontrollen titta nedåt till höger så ser du Als avhuggna huvud. Titta sedan rakt fram så ser du Alice hänga bunden längst bort.

Gå fram till henne. Spara spelet, det är sista chansen för att du ska kunna se de båda slut som bjuds.

Klicka på kniven som ligger på golvet till höger om Alice eller klicka på Alice själv så skär du loss henne. Hon tycks ha klarat sig rätt bra men hon säger att det var i sista minuten.

Nu får du se den långa upplösningen.

När du återfår kontrollen håller du i pistolen.

Du har här två val, antingen att skjuta Dick Winslow eller att skjuta sönder Den Svarta Dahlian, som han håller i händerna. Välj själv.

Genom att du har sparat ett spel, kan du lätt återställa det och testa båda sluten.

Vilket val du än gör, så är spelet oåterkalleligen slut.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.