4 - De tre amuletterna

Sunnivale

Jim lyckas ta sig in bakvägen till Penskys rum. En sköterska som försöker tvinga i Pensky tabletter vill mota ut honom men Jim viftar med Penskys säkerhetspass och hon lämnar motvilligt rummet.

Nu kanske du äntligen kan få några ordentliga upplysningar.

Fråga Pensky om fallet.

Pensky frågar i sin tur Jim om han tror på övernaturliga ting. När han svarar nej, berättar Pensky att han sett underliga ting och om fallen är hopkopplade bör Jim vara beredd på det värsta.

Det väsentliga i fallet är "Den svarta Dahlian", det är den alla letar efter. Det viktigaste av allt är att hitta den först och att förstöra den. "Dahlian" är ren ondska. Den förgör och kräver blodsoffer och den som är i besittning av "Dahlian" får fruktansvärda magiska krafter.

Fråga om torso morden

Han anser att torso morden är centrum i hela historien. Att ritualen som beskrivs kräver nio blodsoffer och att torsomördaren skaffar dem. Han har åtta nu och måste stoppas. Pensky talar om att han var mördaren på spåren innan han blev insydd på den här kliniken.

I samma ögonblick får Jim en ny otäck syn, En runa lik den på signetringen blossar upp på hans panna och när han tittar sig i spegeln blir han bunden där och kan inte vända sig om. I spegeln ser han hur en läkare går fram mot Pensky, men det är ingen läkare det är den otäcke gamle mannen och han tar fram köttyxan och slår ner Pensky.

Visionen försvinner och Pensky frågar vad som står på. När Jim berättar att han haft vissa syner frågar Pensky om det är mannen med käppen. Pensky har varit med om samma saker, detta börjar bli kusligt.

Fråga om Raven Room

Pensky misstänker att det är högkvarteret och ber Jim vara försiktig. Det är mäktiga män som står bakom.

Fråga om Partyt

Pensky säger att det är viktigt att Jim tar sig dit. Han måste försöka få ledtrådar till Dahlian. Skulle Hitler få tag på den först vet man inte vilka hemskheter världen skulle få utstå. Jim berättar att han har en invitation men den saknar sigill.
Pensky säger att han sett papper från Naturhistoriska museet med samma sigill och tror att Helen skulle kunna var till hjälp.

Fråga om vilka drömsyner Pensky upplevt.

Det är den hemske gamle mannen som viftar med sin käpp som nästan drivit honom till vansinne. Den som kontrollerar Dahlian kan kontrollera andras drömmar. Men det finns tre talismaner med vars hjälp man kan bekämpa ondskan.

Korpfjädern som skärmar av drömmar, vargtanden som beskyddar och drakens visdom som ger råd.

Korpfjädern har Pensky hittat. Den finns i hans bokhylla på kontoret inlagd i en bok som heter "Crusaders". De andra två talismanerna blir svårare att hitta, de finns hos sektens anhängare.
Pensky ber dig komma tillbaka när du hittat de tre talismanerna.

Du inser att du troligen redan har vargtanden. Det måste vara den du hittade i lådan i lagerlokalen och fjädern tycks finnas på ditt kontor. Det får bli kontoret nästa och därefter museet..

Ditt kontor

Titta i den mittersta sektionen på mellersta hylla. Den andra boken från höger är "Crusaders". Öppna boken och ta fjädern.

Far sedan till museet.

Museet

Helen väntar på Jim och säger till honom att skynda sig.

Vänd dig till höger och titta på det lilla bordet. Där ligger ett dokument. Klicka på det.

Nu får Jim en sån där drömsyn igen. Nio hängda personer i rad och en av dom är Helen. Visionen försvinner och allt är som vanligt igen.

Dokumentet är skrivet med Cyrilliska bokstäver och med fem färgade sigill längst ned.

Det lila och det blå känner du igen som Landulphs, örnen och flammorna. Sigillet med ansiktena känner du inte igen.

Det bör vara örnen som du ska skapa.

Klicka på sigillet för att få en närbild. Klicka en gång till för att öppna sigillet.

Du ser bilden i botten på sigillet. Det är fel bild.

Det finns fem hjul på sigillet Vi numrerar dem så att nummer 1 är den som är närmast dig med beige nabbar. Nummer 5 är längst bort.

Sigillet är delat i fyra delar. Hjul nummer 1 sköter den vänstra nedre kvadranten av sigillet. Drar man hjulet åt höger drar man tillbaka bilden till det bakre planet, drar man åt vänster skjuter man tillbaka bilden till det främre planet. Hjul nummer två sköter på motsvarande sätt den högra nedre kvadranten, hjul nummer 3 den högra övre och hjul nummer 4 den vänstra övre kvadranten.

Hjul nummer fem roterar de bitar man dragit tillbaka. Det gäller alltså att dra bort de främre silverfärgade bitarna och ersätta dem med de kopparfärgade som nu ligger bakom.

Det finns många sätt att göra detta. Här är ett av de enklare.

Dra hjul 1-4 så att du ser att biten dras bort eller skjuts ut. Vad gäller hjul nr 5 kan du inte alltid se att det händer något. Lyssna i stället efter klicket som visar att biten har rört sig.

2 H, 5 H, 1 H, 5 H, 4 H, 5 H, 3 H, 1 V, 5 H, 4 V, 3 V, 5 V, 2 V

När sista biten läggs på plats dryper Helen lack på Jims inbjudan och trycker in sigillet.

Invitationen är klar. Dags för partyt.

Raven Room

Jim blir automatiskt förd till klubben där han går fram och talar med Muhlhaven som sitter tillsammans med von Hess. Jim är inte särskilt artig men von Hess försöker förklara att han bara är ute efter att rättmätigt återföra något som tillhör Tyskland och beklagar incidenten på lagret. Han var bara ute efter en nyckel säger han, en nyckel som ser ut som ett järnkors säger han och viftar med det framför ögonen på Jim.

De blir avbrutna av Dick som drar med sig Jim för att presentera honom för Elliot Ness, chefen för FBI, och några damer. Jim har svårt att dra sig loss men lyckas till slut.

Prata några ord med Dick sedan hamnar du automatiskt framför en dörr där en man står på vakt.

Tala med honom han vägrar släppa in dig, säger att rummet är tomt.

Vänd dig till vänster och titta på bordet. Där ligger en upp och nedvänd tallrik. Ta den. Gå sedan bakom de två blå skärmarna du ser framför dig.

Till häger ser du en bricka med glas på en rullvagn.
Använd tallriken i inventariet. Klicka sedan på brickan. Jim lägger tallriken på ett bord och balanserar brickan ovanpå.
När en man går upp på podiet för att tala skickar Jim iväg brickan och det blir ett väldigt sammelsurium. Agenter rusar in i det stängda rummet. Det var inte tomt. Alla där inne blir arresterade och förs ut.

När rummet är tomt passar Jim på att smita in genom serveringsluckan.

Undersök rummet. Det är mörkt men du har en ficklampa.

På var sin sida om den öppna spisen finns ett några intressanta tavlor.

Den ena är en bild över planeterna den andra en runkarta.. Den tredje tavlan längst till höger påminner om texten i den inbjudan du har i din fallstudie.

Den börjar: Vakna Thule. Den gamla ordningen skall återställas.

Gå mot det stora runda bordet på motsatta sidan av rummet. Titta upp se ser du ett rep som hänger ner. Dra i det så tänds ljuset.

Bordspusslet

Bordet har 12 fält placerade som timmarna på en klocka.
Längst ner alldeles framför dig har du då nr 6. Närmast till vänster nr 7 och närmast till höger nr 5.

Du kan klicka på varje fält för att få det i närbild. Du kan också öppna alla utom nummer 6. Se till att alla är stängda innan du fortsätter.

Titta på fält nummer 6. Du kan se två runsymboler. En mörkare och en ljusare.

Den mörkare verkar inristad ovanpå den ljusare. Den ljusare måste därför vara den äldsta. Tänk på vad som står på tavlan. Den gamla ordningen skall återställas. Gör en tabell över tecknen på de olika platserna och börja med det gamla tecknet. Ge varje teckenpar namn efter dess plats på klockan så att du lätt kan hålla reda på dem.

Du får 12 stycken run-par. numrerade 1 - 12.

Klicka sedan mitt på bordet. Du kan då läsa texten "Each gift to him is now devoted".

Gå till inventariet och titta på Helens översättning av runorna. Det är två sidor. Leta upp raden som har den givna texten. Det är rad nr 22.

Gå sedan till pergamentet. Där finns också två sidor. Välj den sida där den första raden är översatt. Där ser du hur ordet "gift" ser ut i runskrift. Leta upp den rad som har nr 22 och kontrollera det andra ordet motsvarar ordet "gift".


Rita av den runraden. Utelämna kolontecknen de tjänar bara som orddelare.

Dela sedan in raden i tolv delar så att två runtecken kommer på varje del.

Jämför nu varje par med de par du tidigare ritat och numrerat 1 - 12.

Varje runpar har en motsvarighet på bordet.

I stället för varje runpar i runrad 22, skriv dess motsvarande numret på bordet.

Du ska då få sekvensen:

11 - 1 - 4 - 5 - 2 - 9 - 10 - 12 - 7 - 8 - 3 - 6

Se till att alla luckorna är stängda och öppna dem sen i ovanstående ordning.

(Lyckas du inte så skriv ARTHUR medan du är i närbild.)

Den sista luckan öppnas av sig själv. Där ligger en bok. Jim tar boken och får ytterligare en obehaglig upplevelse. Han har blod på sina händer och i ansiktet. Han skriker gällt och synen försvinner. Han stoppar på sig boken och lämnar rummet.

Jim inser att hans tilltag har ställt till full kalabalik på klubben och är glad att han kan ta sig därifrån.

Boken Jim hittade var den tredje amuletten, drakens visdom. Det är dags att söka upp Pensky igen.

Sunnivale

Jim ger sig iväg dit men kommer till ett tomt rum. Pensky är försvunnen. Sköterskan förnekar att han någonsin funnits där. Jim får ytterligare en av sina visioner. Han ser Pensky sitta i den tomma stolen men så förvandlas han till den otäcke gamle mannen.

Visionen försvinner och Jim tar sig tillbaka till sitt kontor.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.