3 - Vem är Joseph Mulhaven

Ditt kontor

I korridoren får Jim en drömlik obehaglig uppenbarelse. En gammal man pressar en underlig käpp mot hans huvud och det tar eld.

Jim vaknar vid att Merylo kommer rusande in i hans rum och frågar varför Torso-mördaren börjat skicka sina offer till honom. Nu får du kontroll över spelet igen.

Du kan välja att bara fråga om mördaren och inte tala om vad du själv vet, eller också vara öppen och berätta allt det spelar ingen roll. Berättar du allt pratar han litet mer men det enda väsentliga du får ut av samtalet är att de hittat resten av Louis och att han hade ordet NAZI inristat på bröstet. För övrigt hänvisar han dig till Winslow som har hand om fallet.

Titta på tändsticksfodralet du hittade på revolvermannen. Det är från Cleveland Hotel. På baksidan står telefonnumret GB5-637. Inuti står namnet Muhlhaven. Det namnet dyker upp i ett kör. Titta på den svarta listan. Namnet finns där också med kodnumret COL-00-21-11 dvs i klarspråk 27 40 10. Ingen idé att föröka ringa det, du kan inte komma åt telefonen. Inte heller kan du komma åt arkivskåpet för att jämföra Penskys papper med Helens anteckningar.

Framför dig på bordet ligger en tidning. Läs den. Till vänster står samma sak som Merylo just talat om för dig men till höger står en intressant artikel.
En person som heter Borasso berättar att han blivit bjuden på middag av en äldre man som han träffat på McGintys Bar. Mannen talade med utländsk accent. Han var klädd i bonjour och hade en egendomlig käpp. Under middagen kände Borasso det som om mannen försökte tränga sig in i hans huvud, men tack vare lärdomar från sin gamla mamma lyckades han rusa därifrån och undkomma. Han kände sig dock konstig i flera dagar efteråt. Nu tror han att det var Torso-mördaren som han träffade.

Märkligt sammanträffande. Det liknar vad Jim såg i sin dröm. Den gamle mannen med den egendomliga klädseln och käppen som försökte sätta eld på hans huvud.

Allt verkar hänga samman på något sätt.

Du sa själv till Merylo att Louis kunde ha något som de andra var efter. Det måste i så fall vara i hans lagerlokal. Kanske lika bra att du tar dig dit igen.

Lagerlokalen

Se dig omkring i lagerlokalen, runt omkring på väggarna är mystiska ritningar. Vid ena väggen står en byrå. Den är låst.

På andra sidan av rummet är ett slags kamin.

Klicka på den för att få en närbild. Till höger framför spisen ligger en träskrapa. Ta den.
I en videosekvens skrapar Jim bort askan från golvet och tre runor blir synliga. Han tar upp sin anteckningsbox och ritar av runorna. Öppna anteckningsboken och titta på vad han skrivit..

Sen får Jim ytterligare en obehaglig syn. Den gamle man han tidigare sett, står och hugger med en stor köttyxa. Med ett obehagligt leende vänder han sig om och svänger den blodiga yxan. Så försvinner visionen.

Ta ett steg framåt och vänd dig sedan helt om. Sök med pekaren på golvet och klicka alldeles vid lampsladden. Där är en lös golvtilja som Jim öppnar. Där nere ligger ett slags dockhus. Ta det.

Titta på huset i inventariet. För pekaren över huset så märker du att du kan klicka på vissa ställen och röra olika delar. För att öppna ska man antagligen flytta på delarna i en speciell ordning. I första läget kan du röra hjulet, övre delen på dörren och den vänstra lampan. Dörren hålls inte öppen och det händer inget då hjulet vrids så troligen ska första draget vara att vrida lampan. Sedan går det att klicka på dörren så att den hålls öppen. Fortsätt på samma sätt tills du öppnat asken.

Vill du har mer hjälp gör så här.

Huspusslet

Du får viss ledning av att titta på pekaren. Du ser då vad du kan göra.

Gör på följande sätt för att öppna asken.(Siffrorna hänvisar till bilden som är tagen före det sista draget.)

 • Fäll ner den vänstra lampan (1) åt höger så att den blir horisontell.
 • Klicka på övre delen (2) av den tvådelade dörren på den vänstra gaveln så att det öppnas.
 • Tryck ner skorstenen (3).
 • Skjut upp den undre delen (4) av den tvådelade dörren så högt det går.
 • Dra kvarnhjulet (5) på högra gaveln bakåt så långt det går. En bräda på vänstra gaveln skjuts bakåt.
 • Dra brädan i framkanten (6) på vänster gavel till bakkanten.
 • Dra ner den övre dörrhalvan (2).
 • Dra upp skorstenen (3).
 • Dra kvarnhjulet (5) framåt så långt det går tills den övre dörrhalvan på vänster gavel stängs igen.
 • Vrid tillbaka lampan (1) till lodrätt läge.
 • Öppna dörren (7) och skjut den sedan till höger så långt det går.
 • Dra brädan (8) under dörren åt höger.
 • Dra upp den fyrkantiga lilla klossen (9) med runan på.

(Lyckas du ändå inte så skriv LOGHOUSE medan du är i närbild.)

Taket på huset fälls upp. Inuti ligger en nyckel och en signetring. Ta båda.

Titta på ringen i inventariet. Det upphöjda sigillet är i form av en runa. Runorna dyker hela tiden upp.

Kanske nyckeln går till den låsta byrån här i rummet.. Eftersom nyckeln i första läget endast kunde skjutas in kan svart cirkel betyda skjut in.

Börjar man vid 12 och går medurs får man sekvensen.

In, vänster, ut, höger, höger, in, vänster, ut.

Sätt i nyckeln igen och pröva.

Lådan öppnas.

(Har du problem med att öppna lådan kan du skriva TURNKEY när du är i närbild.)

Där ligger en stor huggtand med inristade symboler. Ta tanden

Titta på den i inventariet. Runor igen?

Kanske lika bra att du också kollar ledtråden på tändsticksasken. Cleveland Hotel. Muhlhaven igen och ett telefonnummer GB5 637.

Gå till Cleveland Hotel.

Cleveland Hotel

Gå fram och tala med portiern. Fråga honom om Muhlhaven så får du bl a reda på att han är en av deras förnämsta gäster. Har alltid en svit reserverad på hotellet. Men rumsnumret vill han inte avslöja trots att försöker att både hota och muta honom.

Under tiden ringer en gäst och vill ha kvällstidningen. Portiern på en piccolo och ber honom gå upp med tidningen.

Det ger dig en ide.

Gå till telefonen och ring upp numret GB5 637 som du hittade bakpå tändsticksfodralet.

Jim låtsas att han är Muhlhaven och ber att få tidningen uppskickad. Portiern kallar på piccolon och ber honom lämna upp en tidning. Jim hoppar in i hissen samtidigt och kontrollerar var piccolon lämnar av tidningen. Ingen inne tydligen. Nu gäller det att ta sig in i rummet.

En städerska har lämnat sin vagn utanför en dörr. Klicka på vagnen så flyttar Jim över den till Muhlhavens dörr.

Klicka en gång till på vagnen. Nu letar Jim igenom vad som finns där och plockar på sig en kniv. Sen lyckas han öppna dörren med hjälp av kniven.

Rummet är tomt. Gå fram till det lilla bordet till höger om sängen. Där står en keramikvas. Titta på den så får du se att det ligger en nyckel där. Ta nyckeln.

Under nyckeln ligger ett papper. Försök att ta det. Du hinner inte. i samma ögonblick hör du att dörren öppnas.

Jim springer och gömmer sig bakom gardinen.

Tre män kommer in i rummet följda av den förskrämda städerskan som de tydligen mutat. En av dem heter tydligen Hans. De bryter på tyska. En av männen går fram till vasen tar det papper du inte hann ta, men lägger i stället ned någonting annat.

Städerskan som är orolig lyckas få dem att lämna rummet.

Gå fram till vasen och ta det papper som nu ligger det. Gå in i inventariet och titta på det. Det visar sig vara ett komprometterande foto och på baksidan några rader som visar att det är fråga om en utpressning.

Gå fram och titta på garderobsskåpet så att du får låset i närbild. Det har exakt samma form som sigillet på ringen. Gå in i inventariet och använd ringen.

Jim skall just öppna dörren när han kvickt måste gömma sig bakom dörren igen. Den här gången är det en SS-officer i uniform som kommer in. Han går fram till en sekretär och börjar riva ut en massa papper. Jim går fram och konfronterar honom. Mannen vänder sig om och ryter någonting på tyska. Men vad är detta det är ju Jim själv. Hur hänger det här ihop. Håller han på att bli vansinnig. Varifrån kommer alla visioner.

Visionen försvinner och Jim öppnar skåpdörren.

Här finns mycket att undersöka.

Till vänster ligger ett tackbrev från ett barnhem. Brevskriverskan hälsar från ett av barnen att Muhlhaven nästa gång måste ha med en björn som heter Theodore annars får han inte komma in.
Där ligger också en inbjudan till en mottagning i Raven Room men den är inte undertecknad. Muhlhaven är ju sekreterare där, han har naturligtvis hand om inbjudningarna. Ta den, du kanske kan få användning av den.

I ett annat fack ligger ett telegram om en skeppning som kommer i övermorgon.
Instruktioner om förvaring kommer senare. Telegrammet är undertecknat Russell.

I det översta facket till höger finns en massa saker.

En rund skiva där det står Scrumpy's prophylactics.
Ett brev från frun där hon klagar på en anställd och på att Joseph är för snäll mot dem. Hustruns nazistsympatier framgår mycket klart.

Ett hundhalsband och en del tidningar med lättklädda damer. Muhlhavens intressen är tydligen varierande

En räkning från baren på $140,80 där det också framgår att Muhlhaven har obegränsad kredit.

Sullivans kontor

När du kommer ut i korridoren hör du Winslow argumentera med Sullivan om ditt sätt att sköta utredningen. Sullivan håller på dig men Winslow varnar honom och hänvisar till vad som hände med Pensky.

När du kommer in i rummet går Winslow därifrån.

Berätta för Sullian om dina framsteg.

Fråga sedan om vad som hände med Pensky. Du får reda på att han tydligen trampat några höjdare på tårna och att FBI fått påtryckningar om gjort att Pensky blev placerad på ett sjukhus under förevändning att han fått ett nervöst sammanbrott.

Fråga också om Penskys filer. Sullivan blir inte glad när han får höra att du tror att det finns ett samband mellan fallen eftersom det slutade så illa för Pensky men ger sig och talar om att det är Wilson som har dokumenten.

Fråga om Muhlhaven. Du får reda på att det är en industriman från Chicago med politiska ambitioner som har en del affärer med krigsdepartementet.

Fråga om Sullivan känner till om det finns några tyskar på besök. Sullivan känner till en som heter von Hess. Man har länge haft ögonen på honom men inte kunnat bevisa någonting. Sullivan blir intresserad när Jim säger att han tror att von Hess har något att göra med mordet på Louis.

Fråga om fotot. Sullivan tror att det kan vara taget på någon nattklubb och nämner Flanagans. När Jim säger att han tror han kan få bevis för att von Hess utpressar Muhlhaven blir Sullivan förtjust. Jim ber honom dock hålla tyst med det ett slag tills han lyckas få fram bevis.

Du inser att du är tvungen att tala med Winslow för att försöka få tillgång till Penskys papper.

FBI

Fråga Winslow om revolvermannen. De har tydligen inte lagt ner mycket arbete på att få reda på något. Dick själv anser att det är ett typiskt gängmord men Jim står på sig och påpekar sambandet med Thule-riddarna. Winslow lovar att låta någon undersöka saken.

När du frågar om Muhlhaven får du veta att FBI länge har haft ögonen på honom som en som jobbar på två fronter och väntar på att få se vem som vinner. Dick tror dock inte att han har nerver nog att vara spion.

På din fråga om utpressaren nämner även Dick Van Hess och säger att Washington misstänker honom för spioneri, men vad skulle en spion göra i Cleveland.

På frågan om Penskys filer blir det dock blanka nobben. Dick talar om att han har dem i sitt kassaskåp och nickar mot tavlan bakom sig men kan inte lämna ut dem till dig.

Med det måste du låta dig nöja. Gå tillbaka till ditt kontor.

Ditt kontor

Det finns ingenting du kan göra. Du behöver verkligen Penskys papper. Kanske kan du övertala Winslow. Gå tillbaka till FBI.

FBI

Jim hör någonting inifrån rummet men ingen svarar på hans knackning. Han prövar dörren. Den är olåst. Jim är tydligen upptagen i det inre rummet. Undrar var han har sitt kassaskåp. När du var här förra gången nickade han mot den stora tavlan. Det är ju ett vanligt gömställe för kassaskåp. Gå fram och klicka på tavlan med kannan och frukterna. Tavlan glider åt sidan. Klicka på kassaskåpet för att komma i närbild. Ett kombinationslås. Var finns då kombinationen. Födelseår brukar vara vanligt men du vet inte när Dick är född. Se dig runt i rummet. Det enda du kan titta närmare på är ett foto av Dick taget 19/ 6 1933. Det kan vara koden.

Hur är det man brukar göra. Höger, vänster, höger. 1933 är för mycket bör vara bara 33.

Det här är tydligen ett knepigare skåp. Man kanske behöver dra hela varvet runt först.

Dra två varv runt åt höger och ställ sedan in 19 på tredje varvet, var försiktig så du inte går förbi. Dra sedan ett helt varv åt vänster och ställ in 6 på andra varvet. Gå sedan till höger och ställ in 33. Tryck på handtaget och öppna skåpet.

(Har du besvär med att öppna skåpet kan du skriva MASTERLOCK när du är i närbild.)

Ta ut det tjocka kuvertet och läs dokumenten.

Överst ligger två tidningsurklipp

Det ena handlar om en stöld från Naturhistoriska Museet i Österrike. Flera saker var stulna men märkligt nog inte de mest värdefulla. Det var ett proffsjobb utan spår.

Den andra artikeln handlar om att en av Hitlers tidigare supportrar, en Doktor Heinrich Eisenstadt har hoppat av och lyckats fly från Österrike. Ingen tycks veta vart han har tagit vägen.

Under artiklarna ligger flera brev från Pensky till Sullivan Hr är en beskrivning av breven ordnade efter datering.

Det första är daterat 1 aug. 1941, alltså tidigare än de anteckningar från september och oktober som du hittade i dokumentskåpet.

Där talar Pensky om nazistisk infiltration i mellanvästern. I detta område tycks det finnas en allmän tyskvänlighet och det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet, men Pensky säger sig starka misstankar mot vissa nyckelpersoner, både privata och officiella.

Han har också fått information om ett uppsnappat nazistiskt radiomeddelande där nazisterna sades leta efter något med kodnamnet "Dahlia". Man tror att detta kan gälla någon ny teknologi som de är ute efter att stjäla.

I nästa brev daterat 15 aug. 1941 nämner han att flera SS-män sägs ha placerats i områdena runt New York. Pensky har fått information att det kan röra sig om en nazistisk organisation. Det tycks nu som om den "Dahlia" de söker inte gäller ny teknologi utan i stället något mycket gammalt föremål med övernaturlig kraft. Himmlers förkärlek för mysticism är känd och kanske tror han att detta skulle kunna hjälpa hans SS att vinna kriget.

Det tredje brevet daterat 19 september är från Sullivan till Pensky. I det får Pensky ordern att omedelbart avbryta undersökningen av fallet "Dahlia". Pensky har tydligen råkat nosa litet för djupt för vissa personer. Övernaturliga ting strängt förbjudna.

Pensky är tydligen inte benägen att lyda order, anteckningarna i hans arkivskåp från slutet av september och början av oktober visat att han fortsatt sina undersökningar.

Detta har tydligen kommit fram för i ett brev av de 20 okt. kallas Pensky till förhör.
Man skall undersöka hans fortsatta förordnande som federal agent.

Det sista brevet är daterat 31 oktober. Här omtalas att Pensky blivit fråntagen sin tjänst och sedan en psykiatriker förklarat honom mentalt störd, direkt placerats under kontant övervakning på Sunnivales vilohem.

På undre hyllan ligger Penskys säkerhetspass. När du tittat på det hamnar det automatiskt i ditt inventarium. Gå ut från närbilden.

Jim börjar göra några anteckningar men hör att Dick kommer och skyndar sig att stänga kassaskåpet. Jim pratar några ord med Dick.

Ditt kontor

Du hamnar automatiskt på ditt kontor.

Kontrollera att du har fått Penskys pass i ditt inventarium.

Du vet nu att han finns på Sunnivale och du har adressen dit.

Men först kan det vara klokt att undersöka om Muhlhaven har kommit till Flanagans. Far dit.

Flanagans

Han har mycket riktigt kommit dit och är ganska irriterad över att bli störd men ändrar sig när Jim tar fram fotot och hotar med ett avslöjande, och är villig att svara på frågor.

Fråga varför han blivit utsatt för utpressning av van Hess.

Han påstår att van Hess vill få en inbjudan till en fest på Raven Room. Jim har svårt att tro på att en framstående nazist inte var ute efter helt andra upplysningar från en framstående industriman knuten till krigsdepartementet men Joseph svär på att han talar sanning. Van Hess påstår att han bara är ute efter att återta något som blivit stulet och utsmugglat från Tyskland.

Fråga om Raven Room. Först säger han bara att det är en exklusiv klubb, mycket populär, men när Jim hotar med anmäla honom för samarbete med en tysk spion ger han efter. Han berättar att det finns en inre cirkel av personer med tysk anknytning som vill hedra sin härkomst. Först hade Joseph tyckt att det var bra han kunde träffa inflytelserika personer och knyta värdefulla kontakter men sen började det gå för långt. Man startade ett hemligt riddar sällskap som skulle ta upp gamla riter och detta blev för mycket för Joseph så han ville lämna klubben. Van Hess vägrade och Josephs små extranöjen gjorde det lätt för von Hess att skaffa sig en hållhake på honom.

Fråga hur man kommer in på festen.

Man måste ha en speciell invitation undertecknad av sektens skrivare och dessutom ett särskilt sigill. De två första villkoren kanske Joseph skulle kunna ordna men inte sigillet.

Använd invitationen i inventariet.

Joseph undrar var du har fått den ifrån men skriven under. Han säger dock att den är värdelös utan sigill.

Var kan man få tag på ett sigill.

Först är det dock dags att försöka få tag på Pensky.

 
Till föregående sida Till nästa sida Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Black Dahlia från PC Best Buy
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.