,

8 - Lilla ormen sorterar dödskallar, träffar Stenblomma, spelar boll och letar datum.

Gå rakt fram och ta sedan ett steg till höger. Du hindras av en präst. Visa honom skallran. Han släpper igenom dig men tar skallran.
Ta ett steg framåt. Vänd dig sedan till vänster och gå upp för trappan. Ta ett steg framåt och vänd dig till höger. Gå två steg fram mot den stora pyramiden. Vänd dig till vänster och ta två steg framåt. .


Vänd dig åter till vänster så ser du ett litet tempel med rött tak. En stege är rest mot muren.
Gå fram till stegen och ta den

Vänd dig helt om och ta ett steg framåt så ser du dödskallemuren.

Gå fram till muren och klicka på den med stegen.

Du klättrar upp.


Där uppe får du se en massa skallar uppstaplade på pinnar.
De tre första pinnarna är korrekt staplade. Du ska stapla om skallarna på de följande 5 pinnarna så att de blir exakt som de tre första. När du har en pinne kvar att stapla kan du behöva flytta bort de översta skallarna ett slag för att komma åt den skalle som du behöver.


Den nedersta skallen på sista pinnen går inte att flytta förrän alla de andra är rätt placerade.
När allt är klart kan du ta dikten som nu är synlig på pinnen längst till höger.

Titta på papperet i inventariet. Det verkar vara andra halvan av det papper du tidigare fick av Turkos. Poeten har tydligen delat upp sina ledtrådar och placerat ut dem på olika ställen.

Vänd dig om och gå till vänster om huset med den röda muren. Vänd dig till vänster. Där står en präst.


Gå förbi honom och ta ytterligare ett par steg framåt så är du vid Sånghuset.
Gå upp för den trappa som inte är bevakad. Du kommer in i kalenderrummet. Gå till höger och nedför trappan. Stenblomma står på samma plats som tidigare.
Tala med henne. Ge henne papperet du hittade på dödskallemuren.


Hon säger att det liknar det hon tidigare fick men att hon inte kan tyda det. Hon ger dig tillbaka dikten från Turkos.
Gå till inventariet och titta först på papperet från Dödskallemuren. Ta sedan papperet från Turkos och klicka med det på skärmen. (Du ska inte klicka med det på titta-symbolen.)


Passa ihop bitarna så att färgerna på gångarna stämmer. Bitarna kommer att ligga litet omlott.
Gå ur närbilden. Nu har du fått en sammansatt bild i inventariet. Ge den till Stenblomma.

Hon försöker tolka budskapet och säger till dig att gå till Tlachtli-fältet och titta på den vänstra stenringen för att få se namnet på en gud.
Gå tillbaka tills du ser Dödskallemuren och gå in till vänster om den, så kommer du till bollplanen.


Prata med spelaren. Han hotar med att låda döda dig men går sedan med på att du ska få försöka att få bollen genom stenringen. Vinner du får du leva, annars får du bli hans slav för evigt.
Ta bollen som ligger på marken och gå så nära den vänstra stenringen som du kan.


Passa in bollen exakt i hålet innan du klickar för att kasta.
Bollen går igenom ringen. Samtidigt syns en stjärna lysa i ringen.
(Missar du så plocka upp bollen igen och gör ett nytt försök. Du har totalt 6 stycken.)


Lilla ormen kommenterar att det är Ormgudens, Quetzalcoatl, symbol.

Gå tillbaka till Sånghuset och tala med Stenblomma. Hon har nu tytt dokumentet. Det är två datum som visas där. "Tre hus" och "Fem ormar". Hon säger till dig att gå in i kalenderrummet och se efter vilka gudar som förknippas med dessa datum.


Gå upp för den lilla sten trappan och sedan till den bortre kortväggen. Börja med att titta på bilderna till vänster.
När du hittar en bild kommenterar Lilla ormen vilken gud den symboliserar.
"Tre hus" är den tredje från vänster på bakre kortväggen.


"Fem ormar" är den sista på samma kortvägg.
Gå sedan in och tala med Stenblomma igen.
De två gudarna är bergsguden, Tepeyollodi, och vattengudinnan, Chachiuhtlicue.
Därför måste det handla om en källa som springer upp i berget.
Du vet ju redan att det är en källa som förgiftats men inte vilken.
Nu tolkar Stenblomma budskapet så att det är den västra källan, Chapultepec, som avses, eftersom ormguden alltid förknippas med västlig riktning.


Hon säger att du måste gå till källan men eftersom det är sent, får du vänta till nästa dag.

Natten faller och del 8 avslutas.


 
Till föregående sida.Till nästa sida.

Lösningen är skriven av MegaZina och är baserad på spelet Aztekerna från Cryo Interactive Entertainment.
Bilderna är tagna från spelet. Hemsidan är privat och har ingen anknytning till nämnda företag.